Wyzwania związane z upamiętnianiem cmentarzy żydowskich w Polsce – webinarium

Miejsce wydarzenia: Online
Czas: 28 maja 2024 (wtorek) 18:00 - 20:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online z Krzysztofem Bielawskim – badaczem cmentarzy żydowskich, doktorantem na Wydziale Historii UW, pracownikiem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, autorem książki Zagłada cmentarzy żydowskich.

W Polsce istnieje około 1200 cmentarzy żydowskich. W wyniku daleko posuniętej destrukcji, do której doszło podczas drugiej wojny światowej i w kolejnych dekadach oraz na skutek Zagłady, wiele cmentarzy to obiekty o znacznym stopniu zniszczenia, nierzadko zabudowane i nieczytelne w przestrzeni. W opiekę nad cmentarzami angażują się nie tylko organizacje żydowskie i potomkowie Żydów pochodzących z danej miejscowości, ale również nieżydowscy społecznicy, organizacje pozarządowe, władze państwowe i samorządowe.

Kawałki macew

O spotkaniu:

Rozmowa będzie dotyczyć zagadnień związanych z upamiętnianiem cmentarzy żydowskich, między innymi: postrzeganiem tych miejsc przez Żydów i osób o nieżydowskim pochodzeniu, statusu własnościowego cmentarzy, zasad postępowania zgodnych z żydowskim prawem religijnym, dobrych praktyk w zakresie upamiętnień oraz poprawności językowej.

Rozmowę poprowadzi dr Izabela Terela (Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana).

Wydarzenie odbędzie się na platformie Teams (28 maj 2024 r., godzina 18.00) – obowiązują zapisy!

Wydarzenie na na platformie Facebook

Działanie realizowane w ramach projektu Badania nad żydowskim dziedzictwem i ich wpływ na wzrost świadomości historycznej realizowanego przez Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana, finansowanego w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”.

Szczegóły spotkania online i formularz zgłoszeniowy.

 

Informacje: Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana

Zdjęcie: Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 28 maja 2024 (wtorek) 18:00 - 20:00

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND