Centrum Zarządzania Majątkiem

Opis zadań

Centrum Zarządzania Majątkiem dba o mienie Uczelni i wraz z innymi jednostkami zapewnia jej sprawne funkcjonowanie. Za pośrednictwem CZM można też komercyjnie wynająć przestrzenie Uniwersytetu* (np. sale, pokoje gościnne ) i pojazdy.

CZM rozporządza majątkiem uczelni realizując następujące zadania:

 • ustalanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz obsługa procesu ich zbycia, nabycia, zamiany i likwidacji
 • gospodarowanie i zarządzanie podległymi nieruchomościami, w tym dbanie o należyty stan techniczny i właściwą eksploatację budynków, zakup towarów i usług na ich potrzeby, współpraca z kontrahentami zewnętrznymi
 • gospodarowanie lokalami i terenami na cele komercyjne (przygotowywanie i obsługa umów najmu i dzierżawy, fakturowanie, kontakty z najemcami)
 • administrowanie Pałacem Biedermanna
 • administrowanie budynkami użytkowymi/nieruchomościami adm. centralnej (Rektorat I, Rektorat II, budynki przy ulicach: Lindleya 5a, Pomorska 161 i 165, Rewolucji 1905r. 66, Styrska 5, Lumumby 14, Matejki 34a, Curie-Skłodowskiej 11).
 • administrowanie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym (ul. Kopcińskiego 16/18 oraz ul. Rogowska 26 i 35)
 • administrowanie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 • administrowanie Stacją Terenową Uniwersytetu Łódzkiego w Suszku oraz obsługa jej gości

* w celu wynajęcia powierzchni na konkretnym Wydziale UŁ należy kontaktować się z właściwym działem administracyjnym – kontakty na każdy Wydział znajdują się w strukturze

 • administrowanie lokalami mieszkalnymi, przeznaczonymi dla gości zagranicznych Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczącymi się w budynku przy ul. Sarniej 2 w Łodzi (informacja dla pracowników dot. wynajmu pokoi gościnnych znajduje się w Portalu Pracowniczym, w Bazie Wiedzy Pracownika)
 • efektywne wykorzystanie bazy sportowej UŁ (w ramach zajęć dydaktycznych oraz sportowych zajęć komercyjnych grupowych i indywidualnych)
 • obsługa uczestników konferencji, szkoleń, grup i indywidualnych gości hotelowych w zakresie usług świadczonych przez Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ (noclegi, catering, sale konferencyjne, imprezy plenerowe itp.)
 • dbanie o tereny zielone i ich właściwą pielęgnację
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w uczelni, gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi i prowadzenie gospodarki zużytego sprzętu (likwidacje, utylizacje)
 • gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania
 • koordynacja transportu i przewozów na UŁ (zaspokajanie potrzeb przewozowych i transportowych wszystkich jednostek organizacyjnych UŁ)

Wszystkie informacje na temat wynajmu przestrzeni i transportu UŁ przez pracowników są dostępne w Bazie Wiedzy Pracownika.

Dane kontaktowe

Centrum Zarządzania Majątkiem

 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
 • Styrska 20 /24 91-403 Łódź
 • Rogowska 25, 35 91-529 Łódź
 • Doktora Stefana Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź
 • Tramwajowa 7/9 92-132 Łódź
 • Franciszkańska 1/5 91-433 Łódź
 • Suszek . 89-642 Rytel
tel: 42-635-40-60 e-mail:

Skład osobowy