Dział Administracyjny Wydziału Nauk Geograficznych

Opis zadań

1. Organizacja pracy w obszarze spraw administracyjnych i gospodarczych.

2. Sprawdzanie utrzymania czystości we wszystkich obiektach WNG.

3. Zagospodarowywanie i utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych.

4. Nadzór nad pracą ochrony i pracownikami szatni.

5. Właściwe zabezpieczenie majątku WNG.

6. Nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym obiektu i jego pomieszczeń.

7. Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i przeglądani technicznymi obiektów.

8. Nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków bhp i przeciwpożarowych.

9. Dbanie o właściwą gospodarkę odpadami.

10. Współpraca z Centralą UŁ w sprawie przetargów.

11. Nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym instalacji:

- elektrycznych

- centralnego ogrzewania

- wodno - kanalizacyjnych

- alarmowych

- telefonicznych.

Dane kontaktowe

Dział Administracyjny Wydziału Nauk Geograficznych

  • Narutowicza 88 90-139 Łódź
tel: 42-665-59-04

Skład osobowy