Dział Finansowy

Opis zadań

Zakres zadań Działu Finansowego UŁ

1 Kontrola merytoryczna i rachunkowa działalności dydaktycznej wydziałów, działów administracji centralnej, DS-ów oraz jednostek ogólnouczelnianych (obieg elektroniczny i papierowy dokumentów)

2.Obsługa bankowa uczelni – realizacja przelewów z działalności pkt 1, codzienna kontrola prawidłowości wygenerowanych przelewów, otwieranie i zamykanie rachunków bankowych, wnioskowanie do banków , negocjacje kursu przy sprzedaży waluty, zakładanie lokat, przygotowywanie dokumentacji w zakresie udzielanych przez bank gwarancji , aneksowanie umów, przygotowanie postępowania przetargowego na obsługę bankową uczelni, nadawanie uprawnień do systemów bankowych.

3 Sporządzanie deklaracji do US :NIP-B( rachunki bankowe ) i NIP-C ( adresy uczelni )

4. Wystawianie not refundujących koszty podróży pracowników UŁ .

5. Płatności kartą kredytową UŁ przez strony internetowe ( swoją ma tylko Wydział Ek.-Soc. i Prawo)

6. Import WB z systemu bankowego do ERP Simple, przekazywanie plików opłat za studia z banku do USOSa i opłat za rekrutację do systemu rekrutacji.

7. Akceptacja not wystawianych przez wydziały w PP za zajęcia i wynajem pomieszczeń- do Jemioły

8. Import wynagrodzeń, stypendiów, wypłat z ZFŚS do banku, realizacja przelewów potrąceń z wynagrodzeń , refundacje.

9. Przelewy podatków, ZUSu, opłat sądowych, komorniczych, obsługa wadiów.

10. Rejestracja i kontrola zwrotu weksli

11. Obsługa studentów w zakresie zwrotów nadpłat za studia , za DS.-y, kaucji za DSy.

12.Obsługa kasy głównej

13.Rejestracja i wydawanie kwitariuszy- ewidencja i inwentaryzacja

14. Sporządzanie planów wydatków z rachunków podstawowych UŁ

Dane kontaktowe

Dział Finansowy

  • Narutowicza 68 pokój: 309 a, b 90-136 Łódź
tel: 42-635-41-03

Skład osobowy