Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

Opis zadań

1. Ewidencja rzeczowych składników majątku:

- środki trwałe/WNiP

- księgozbiory

- materiały reglamentowane.

2. Naliczanie i ewidencjonowanie amortyzacji ST/WNiP

3. Dokonywanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w jednostkach UŁ.

4. Ewidencjonowanie i rozliczanie inwestycji UŁ pod względem księgowym

Dane kontaktowe

Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

  • Narutowicza 68 pokój: 314/310 90-136 Łódź
tel: 42-635-48-06 e-mail:

Skład osobowy