Dział Nauki i Studiów Doktoranckich

Opis zadań

  1. Merytoryczne przygotowanie spraw naukowych pod obrady:
  • Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
  • Komisji Doktorskich,
  • Wydziałowej Komisji ds. Jakości Badań Naukowych,
  • Wydziałowej Komisji ds. Nagród
  • Rady Wydziału Zarządzania

2. Rozwój naukowy kadr - prowadzenie postępowań doktorskich, habilitacyjnych.

3. Ewaluacja dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

4. Analiza i rejestr dorobku publikacyjnego pracowników Wydziału Zarządzania UŁ.

5. Obsługa systemów EXPERTUS, POLON, PBN, SEDN, SON.

6. Przygotowanie danych dotyczących nauki do zamieszczenia w BIP UŁ.

7. Analiza i rejestrowanie osiągnięć naukowych pracowników Wydziału.

8. Sprawozdawczość z działalności naukowej Wydziału Zarządzania UŁ.

9. Sprawy związane z kształceniem doktorantów na studiach doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu.

10. Przygotowanie oceny pracowniczej nauczycieli akademickich w zakresie osiągnięć naukowych.

11. Sporządzanie umów o dzieło i umów zleceń związanych z postępowaniem doktorskim i habilitacyjnym.

12. Sporządzanie budżetu dot. rozwoju kadr naukowych.

Dane kontaktowe

Dział Nauki i Studiów Doktoranckich

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-62-19 e-mail: www: http://wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy