Dział Rachunkowości Zarządczej

Opis zadań

Działalność Dział Rachunkowości Zarządczej UŁ:

1.Uzgodnienia kosztów i przychodów poszczególnych wydziałów i całej uczelni w systemie Jemioła rozliczenie zgodnie z Uchwałą 100 oraz współpraca z jednostkami UŁ celem dokonania stosownych uzgodnień,

2.Przygotowanie oraz analiza danych dotycząca kosztów i przychodów poszczególnych jednostek organizacyjnych UŁ,

3.Przygotowanie szablonów dla wydziałów do planu rzeczowo-finansowego oraz do korekty planu. Wprowadzenie planu oraz korekty planu do systemu Jemioła,

4.Przygotowanie oraz analiza danych dotycząca kosztów kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych UŁ,

5.Przygotowanie oraz analiza danych finansowych dotycząca sprawozdania rocznego PNT (sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej),

6. Analiza, weryfikacja, wprowadzanie danych finansowych do systemu POLON w ramach przychody z usług badawczych na zlecenie oraz komercjalizacji . Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UŁ w celu weryfikacji ww. danych,

7. Analiza, weryfikacja, wprowadzanie danych finansowych do systemu POLON w zakresie nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,

8.Opracowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej –podatek vat,

9.Ustalanie kwalifikowalności podatku vat w realizowanych projektach ,

10.Przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu poszczególnych jednostek administracji centralnej,

11.Przygotowanie sprawozdań wewnętrznych dla władz Uczelni oraz na potrzeby jednostek zewnętrznych (sprawozdania całościowe oraz cząstkowe),

12.Przygotowanie i wdrożenie prac związanych z przypisaniem kosztów do poszczególnych dziedzin/dyscyplin w systemie księgowym, ich uzgodnienie oraz prezentacja,

13.Uzgodnienie oraz raportowanie wydatkowania subwencji przyznanej przez MEiN (część badawcza), w ramach Funduszu Rozwoju Naukowego Uczelni, projektów komercyjnych (sprzedaż usług UŁ),

14. Kontakt z Wydziałami celem rozwiązywania bieżących problemów w ramach wydatkowania środków subwencji przyznanej przez MEiN (część badawcza), w ramach Funduszu Rozwoju Naukowego Uczelni, projektów komercyjnych (sprzedaż usług UŁ),

15.Weryfikacja i akceptacja dokumentów w systemie Portal Pracowniczy w zakresie subwencji przyznanej przez MEiN (część badawcza), Funduszu Rozwoju Naukowego Uczelni, projektów komercyjnych (sprzedaż usług UŁ) z poziomu administracji centralnej oraz osoby odpowiedzialnej przez Kwestora UŁ,

16. Weryfikacja i obsługa dokumentów realizowanych poza systemem Portal Pracowniczy w zakresie subwencji przyznanej przez MEiN (część badawcza), Funduszu Rozwoju Naukowego Uczelni oraz w ramach projektów komercyjnych (sprzedaż usług UŁ),

17.Rozliczanie konferencji realizowanych na UŁ, procedowanie dokumentów w Portalu Pracowniczego z poziomu administracji centralnej, uzgadnianie wykorzystania środków konferencji, ewidencjonowanie sprawozdań za odbytą konferencje,

18.Realizacja przelewów w systemie bankowym w ramach działalności DRZ oraz Centrum Nauki,

19.Kodowanie projektów wg zasad KSI,

20. Wprowadzanie danych do modułu ZP oraz ich bieżąca aktualizacja,

21.Wprowadzanie zmian dotyczących struktury UŁ oraz kodów MPK do systemu Rektorat oraz ich bieżąca aktualizacja,

22.Wprowadzanie danych kontrahentów/dostawców krajowych ( zakup dotyczący działalności badawczej) do bazy ERPSIMPLE.

Dane kontaktowe

Dział Rachunkowości Zarządczej

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-41-02 e-mail:

Skład osobowy