Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

Opis zadań

Działalność naukowa:  
 • sieci neuronowe – uczenie maszynowe
 • analiza globalna;
 • rachunek wariacyjny na rozmaitościach sfoliowanych;
 • metody wariacyjne w analizie globalnej i geometrii;
 • metody wariacyjne i topologiczne w analizie nieliniowej – równania różniczkowe (ODE i PDE);
 • warunki optymalności, teoria pola i metoda programowania dynamicznego;
 • aproksymacja równań różniczkowych sieciami neuronowymi; warunki optymalności wyższego rzędu;
 • teoria gier różniczkowych;
 • dualne metody numeryczne dla niektórych metod równań eliptycznych;
 • stabilność i aproksymacja równań dla nieliniowych ODE i PDE;
 • optymalizacja kształtu.
 


Dane kontaktowe

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

Skład osobowy