Katedra Biofizyki Molekularnej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Tematyka badawcza Katedry Biofizyki Molekularnej:

 1. Epigenetyczna regulacja funkcji komórek śródbłonka naczyniowego warunkowana potranslacyjnymi modyfikacjami białek histonowych.
 2. Wpływ diety ketogenicznej i beta-hydroksymaślanu na kluczowe sygnatury kodu histonowego. Analiza ich potencjalnych wartości w zaburzeniach metabolicznych.
 3. Rola niskocząsteczkowych związków pochodzenia naturalnego w zapobieganiu śmierci komórek neuronalnych indukowanej oksydacyjnymi modyfikacjami dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH).
 4. Ocena potencjału związków pochodzenia roślinnego w uwrażliwianiu komórek raka piersi na działanie promieniowania jonizujacego.
 5. Badania zmian wywołanych przez leki przeciwnowotworowe w narządach szczurów oraz liniach komórkowych prawidłowych i nowotworowych. Próby niwelowania tych zjawisk przez przeciwutleniacze syntetyczne (nitroksydy) i naturalne (flawonoidy).
 6. Badania uszkodzeń komórek krwi indukowanych toksynami mocznicowymi.
 7. Badania komórek macierzystych oraz procesów regeneracji narządów w celu identyfikacji nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych.
 8. Badania parametrów stresu oksydacyjnego w komórkach krwi pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek i żył oraz pacjentów po incydentach kardiologicznych.
 9. Mechanizmy uszkodzeń erytrocytów przez wybrane reaktywne formy tlenu. Oksydacyjne uszkodzenia i modyfikacje białek oraz ich zapobieganie. Mechanizmy działania antyoksydantów.
 10. Ocena czystości wód jezior położonych na terenie Borów Tucholskich oraz parametrów stresu oksydacyjnego w wybranych organizmach wodnych.
 11. Badanie właściwości cząsteczek związków aktywnych i ich oddziaływań z biomolekułami.
 12. Zastosowanie mikroskopii konfokalnej (w tym obrazowania czasu życia fluorescencji) w biologii komórki, funkcji błon i taksonomii; genetyka molekularna i komórkowe przekaźnictwo sygnałów w farmakokinetyce i toksykologii.


Tematyka badawcza Pracowni Cytometrii:

 1. Mechanizm biologicznego działania nanocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek metalicznych (np. srebra). Wpływ nanocząstek na homeostazę red-oks i długofalowe efekty ich oddziaływania na komórkę.
 2. Mechanizm działania metaloorganicznych analogów substancji pochodzenia naturalnego o znanych właściwościach cytobójczych i cytostatycznych. Próby przełamania zjawiska oporności wielolekowej (ang. multidrug resistance, MDR) na drodze modyfikacji struktury znanych substratów transporterów MDR.
 3. Wykorzystanie witamin (biotyny, kwasu foliowego) jako nośników farmakoforów – strategia konia trojańskiego.
 4. Testy aktywności wybranych transporterów błonowych oparte na zjawisku fluorescencji.


Specyfika badań prowadzonych w Pracowni Biobank:

Pracownia Biobank to unikatowa jednostka naukowa, która została utworzona w celu kolekcjonowania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego oraz powiązanego z nim danych kliniczno/ankietowych. Pracownia Biobank dysponuje próbkami z kolekcji: populacyjnych (w tym jedyna taka w Polsce, 10-tysięczna reprezentacja polskiej populacji) oraz klinicznych (np. rak piersi, rak trzustki, endometrioza). Korzysta z najnowszych obecnie narzędzi w genetyce jak mikromacierze (jedyna w Polsce baza danych polimorfizmów z genotypowania ok. 550 000 polimorfizmów każdej z ponad 6000 osób), sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) – pełnoegzomowe, genomów bakteryjnych, bakteriofagowych oraz antropologicznych próbek DNA pochodzących z materiału kopalnego. Do tej pory Pracownia nawiązała trwałą współpracę z kilkoma znaczącymi jednostkami naukowymi i firmami biotechnologicznymi. Od 2014 roku jest wiodącym ośrodkiem w Konsorcjum BBMRI.PL, które tworzy obecnie Narodową Sieć Biobanków, a Pracownia pełni w niej rolę głównego zarządzającego od strony informatycznej.

Dane kontaktowe

Katedra Biofizyki Molekularnej

 • ul. Pomorska 141/143 (Katedra Biofizyki Molekularnej, Instytut Biofizyki, WBiOŚ) 90-236 Łódź
 • ul. Pomorska 141/143 (Pracownia Cytometrii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Instytut Biofizyki, WBiOŚ) pokój: D/W24 90-236 Łódź
tel: 42-635-44-76 www: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/katedra-biofizyki-molekularnej

Skład osobowy

Lista jednostek