Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra powstała w 1988 r., składa się z dwóch zakładów: Zakładu Prawa Handlowego (kier. prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes, od 1.3.2021) oraz Zakładu Prawa Własności Przemysłowej (kier. prof. dr hab. Urszula Promińska). Przez kilka lat był odrębny Zakład Prawa Spółek, zniesiony ze względu na zwiększone dla zakładów minimum pracowników.

Obecnie w Katedrze jest zatrudnionych 10 osób, w tym 2 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych (prof. UŁ) i 5 adiunktów. Wszyscy są jednocześnie praktykami w zawodach prawniczych: jest 2 sędziów, 4 adwokatów, 3 radców prawnych i 1 rzecznik patentowy. Jest także 12 doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych. Realizowane są wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i zajęcia na studiach podyplomowych w UŁ i innych uniwersytetach. Od około dwudziestu lat prowadzone są samodzielne seminaria doktoranckie, otwarte także dla osób reprezentujących praktykę prawniczą, zwłaszcza sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

Katedra zajmuje się koordynowaniem pracy naukowej i dydaktycznej obu zakładów. Pracownicy prowadzą zajęcia z prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Wydziale Zarządzania oraz na wielu kierunkach wydziałów przyrodniczych UŁ w zakresie: prawa, administracji, własności intelektualnej i przemysłowej, zagadnień prawnych gospodarki elektronicznej (e-commerce), instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych.

W szczególności Zakład Prawa Własności Przemysłowej zajmuje się problematyką dóbr własności przemysłowej, w tym w szczególności: dobrami chronionymi ustawą Prawo własności przemysłowej (znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi), nabyciem i ustaniem praw własności przemysłowej, ich naruszeniami oraz problematyką podmiotów uprawnionych do dóbr własności przemysłowej. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się także status prawny dóbr własności przemysłowej niestanowiących przedmiotu podmiotowych praw bezwzględnych i ich ochrona. Z kolei, Zakład Prawa Handlowego zajmuje się zagadnieniami ustrojowymi i funkcjonowaniem w obrocie spółek (cywilnych i handlowych: osobowych i kapitałowych ), innych rodzajów przedsiębiorców, statusem mienia państwowego i państwowych podmiotów gospodarczych, prawem umów gospodarczych nazwanych i nienazwanych, zwłaszcza ubezpieczeń gospodarczych, sprzedaży i leasingu, problematyką prywatnoprawną e-commerce oraz instrumentów finansowych.

Katedra organizuje konferencje naukowe i seminaria dla środowisk prawniczych, a od dziesięciu lat w maju przygotowuje i przeprowadza Ogólnopolskie Forum Prawa Spółek, będące konferencją naukową z udziałem kilkuset naukowców ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz studentów prawa. Od wielu lat prowadzone jest całoroczne Studium Podyplomowe Prawa Spółek, z udziałem wykładowców także z innych uniwersytetów i praktyków. Ponadto pracownicy Katedry są zapraszani w charakterze członków zespołów przygotowujących projekty nowych rozwiązań prawnych oraz biorą udział w procesie legislacyjnym jako eksperci i autorzy opinii. Są również czynnymi arbitrami w stałych sądach polubownych, zwłaszcza Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

  • Kopcińskiego 8/12 (sekretariat) pokój: 4.13 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-29 sekretariat e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek