Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów


Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów jest jedną z jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Katedrę wyróżnia szeroki zakres badań dydaktycznych i naukowych oraz interdyscyplinarne podejście do omawianej tematyki przedmiotu. Duży nacisk kładzie się na współczesne ujęcia i dyscypliny, włączając nowe szkoły badawcze. W ramach katedry funkcjonuje również Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie” o największym w Polsce księgozbiorze poświęconym tej tematyce. Pracę naukową Katedry wspomaga zbiór książek — prywatna biblioteka — zawierający unikatowe pozycje z dziedziny badań anglistycznych i kulturoznawczych poświęconych relacjom polsko-brytyjskim. W siedzibie jednostki działa redakcja naukowa półrocznika Wydziału International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal. Katedra publikuje własną serię wydawniczą Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. Pracownicy Katedry opracowali również unikatowy w skali krajowej kierunek, Międzynarodowe Studia Kulturowe, łączący takie humanistyczne dyscypliny jak: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, zarządzanie kulturą i nauki historyczne z elementami nauk o polityce i administracji oraz nauk prawnych. Ponadto w latach 2017-2021 Katedra koordynowała specjalność Intercultural Communications na studiach anglojęzycznych I stopnia na kierunku Politologia oraz współkoordynowała specjalność Regiony Europy w ramach studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. Partnerami współpracy naukowo-badawczej Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów jest wiele uniwersytetów i wyższych uczelni w Polsce oraz ważniejszych ośrodków naukowych krajów europejskich, USA i Australii. Do kluczowych partnerów Katedry należą m. in. : Central Missouri State University (USA), Uniwersytet w Vaxjo (Szwecja), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Uniwersytet Otto Friedricha w Bambergu (Niemcy), Karl-Justus-Liebig Universitas Gissen, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Friedrich-Schiller-Universität — Jena, Otto-von Guericke-Universität — Magdeburg, Uniwersytet w Klagenfurcie (Austria), Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania), Uniwersytet Zachodni w Timisoarze (Rumunia), Uniwersytet Kyorin (Japonia) i Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina). Obecnie obowiązującym profilem nauczania jest profil praktyczny.

Profil badawczy:

Celem Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów jest prowadzenie badań i pracy dydaktycznej w zakresie studiów kulturowych, nauk politycznych i literaturoznawstwa w ujęciu interdyscyplinarnym. Realizacja zadań naukowych obejmuje:

- Polsko-brytyjskie studia kulturowo-polityczne

- Socjologię wiedzy naukowej

- Badania nad teatrem jako instytucją artystyczną i społeczną

- Badania polityczne i politologiczne, w szczególności zagadnienie terroryzmu w XX i XXI wieku

- Studia kolonialne i postkolonialne, w ramach których prowadzi się badania nad tożsamością krajów postkolonialnych, w szczególności należących do Wspólnoty Narodów

- Tematykę subkultur i mass mediów

-Socjologię wiedzy naukowej

- Badania nad twórczością Szekspira z perspektywy kształtowania się kultury światowej

- Badania nad literaturą światową oraz badania literaturoznawcze

- Współczesne kierunki sztuki światowej postrzeganej jako odbicie sytuacji społecznej

- Performatywne aspekty współczesnej kultury

- Kino europejskie i światowe

- Analizę tekstów kultury

- Zagadnienie utopii i antyutopii

- Posthumanizm i ekokrytykę

Najważniejsze projekty:

- „Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi / Ein Europäer aus Lodz” (2021; w kooperacji z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego) pod kierownictwem dr Ernesta Kuczyńskiego. Projekt ten, realizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prezydenta Uniwersytetu Viadrina, poświęcony jest setnej rocznicy urodzin Karla Dedeciusa – wybitnego Łodzianina, tłumacza literatury polskiej, ambasadora kultury polskiej w Niemczech, Honorowego Obywatela Miasta Łodzi

- Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 granty indywidualne, 3 granty zespołowe, 2 granty promotorskie)

- 12 zrealizowanych sympozjów i konferencji naukowych

- Projekt poświęcony wielokulturowości zrealizowany w ramach programu British Council „Links for Excellence”

- Rola tłumaczy literackich anglojęzycznego i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, co zaowocowało zespołowym tłumaczeniem monografii Stephena Greenblatta poświęconej poetyce kulturowej wydanej przez Wydawnictwo Universitas

- Relacje interkulturowe anglosasko-niemieckojęzyczne

Oferta komercyjna:

Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów oraz Międzynarodowe Studia Kulturowe oferują szeroki zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej, która może być wykorzystana przy zdobywaniu różnych zawodów i prowadzeniu różnych działalności. Absolwenci mają możliwość czerpania z dorobku wielu dziedzin naukowych i swobodnego przemieszczania się w obrębie instytucji kultury, sztuki i polityki, równocześnie łącząc te obszary. Koła naukowe, takie jak koło „Kulturą nakręceni” i „Koło Awangardzistów” przygotowują absolwentów do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności z korzyścią dla samego studenta oraz jego/jej potencjalnego pracodawcy.

W szczególności, absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

wydziałach kultury instytucji rządowych i samorządowych (Urząd Wojewódzki, Urzędy Miast oraz Urzędy Marszałkowskiego)

muzeach, teatrach, domach kultury i innych instytucjach upowszechniania kultury.

instytucjach rządowych związanych z kulturą (ministerstwo, działy kulturalne przedstawicielstw dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych)

mediach (nowoczesne dziennikarstwo międzynarodowe — multimedialne)

fundacjach, międzynarodowych towarzystwach kulturalnych, stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych o charakterze kulturalnym, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

Hagsztagi: polsko-brytyjskie studia kulturowo-polityczne, literatura vs dyktatura, teoria afektów, terroryzm, studia szekspirowskie, posthumanizm, utopianizm, ekologia, Karl Dedecius, Ira Aldridge.

Dane kontaktowe

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Pracownicy

 • zdjęcie pracownika

  mgr Anna Kowalcze-Pawlik

  Pracuje w: Zespół Sekretarzy Redakcji Czasopism, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Ernest Kuczyński

  Pracuje w: Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney

  Pracuje w: Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Ryszard Machnikowski

  Pracuje w: Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Monika Sosnowska

  Pracuje w: Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Grzegorz Zinkiewicz

  Pracuje w: Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Maria Łukowska

  Pracuje w: Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

  Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zobacz profil

Lista jednostek