Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

Opis zadań

Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów (KSBiWN) jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Katedra powstała w roku 1994 jako Ośrodek Badań i Studiów Brytyjskich działający w ramach Instytutu Studiów Międzynarodowych. Od roku 2000, kiedy Instytut Studiów Międzynarodowych został przekształcony w Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ośrodek funkcjonował najpierw jako Zakład Badań Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, a od 2010 r. jako Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej.

W roku 2021 nastąpiła zmiana nazwy katedry uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych z dnia 29 kwietnia 2021 r. na Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów (KSBiWN).

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników KSBiWN obejmują:

 • rolę Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów w świecie;
 • zagadnienia polityczno-społeczne Wspólnoty Narodów;
 • brytyjską tradycję, spuściznę kulturową i subkulturę;
 • kulturę i tożsamość kulturową krajów postkolonialnych (Australia, Afryka, Indie);
 • twórczość Szekspira, traktowaną jako podstawę studiów nad kształtowaniem się kultury globalnej.
 • Od roku 1999 przy Katedrze działał Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy „Rola Szekspira w Kulturze Polskiej i Światowej”, przekształcony w roku 2012 w międzywydziałową jednostkę Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich (MCBS).

  W 2003 roku powołano też przy Katedrze Pracownię Informacyjno-Badawczą „Studia Australijskie”.

  W dowód uznania wkładu naszej jednostki w popularyzację kultury australijskiej w Polsce w roku 2001 Katedra otrzymała nieodpłatnie dar od Ambasady Australii w postaci księgozbioru ok. 1000 książek, albumów, encyklopedii itp., tworząc zaczątek pierwszej polskiej biblioteki australijskiej.

  Działalność dydaktyczna Katedry koncentruje się wokół prowadzenia zajęć na unikatowym w skali kraju kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe I i II stopnia.

  Dorobkiem publikacyjnym Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów jest około trzydziestu pozycji książkowych, w zdecydowanej większości wydanych w języku angielskim. Wśród nich znajdują się monografie, podręczniki akademickie, publikacje pokonferencyjne, słowniki i skrypty dla studentów. W siedzibie jednostki od 2000 r. działa redakcja naukowa półrocznika Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal. Od 2002 r. Katedra publikuje również własną serię wydawniczą Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance.

  KSBiWN realizowała i realizuje liczne międzynarodowe projekty naukowo-badawcze we współpracy z wieloma ważnymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi, w tym m.in. Uniwersytetem w Vaxjo (Szwecja), Uniwersytetem w Gandawie (Belgia), Uniwersytetem w Kyorin (Japonia) i Central Missouri State University (USA). Jako członek siatki dydaktycznej programu Socrates/Erasmus Katedra prowadziła współpracę dydaktyczną m.in. z Uniwersytetem w Klagenfurcie (Austria), Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) i Uniwersytetem w Vaxjo (Szwecja). Od roku akademickiego 1998/1999 KSBiWN jest na Uniwersytecie Łódzkim przedstawicielem programu edukacyjnego Middelburg Centre for Transatlantic Studies (Holandia), koordynowanego przez międzynarodowe konsorcjum.

  Przy katedrze działa studenckie Koło Naukowe Awangardystów.


  Dane kontaktowe

  Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

  Skład osobowy

  Lista jednostek