Laboratorium Technik Komputerowych i Analitycznych

Opis zadań

Kierownik: dr Eligiusz Serafin

Zadania jednostki

 • rozwój i utrzymanie wydziałowej infrastruktury informatycznej,
 • analiza instrumentalna z zakresu atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej w zastosowaniu do oznaczania metali w materiałach pochodzenia biologicznego i środowiskowego,
 • układanie planu zajęć dydaktycznych dla wybranych kierunków studiów.

Dydaktyka

Pracownicy Laboratorium współrealizują poniższe zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia:

 • Bioinformatyka,
 • Matematyka w naukach przyrodniczych,
 • Podstawy bioinformatyki,
 • Podstawy modelowania związków biologicznych,
 • Technologia Informacyjna

na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Mikrobiologia,
 • Ochrona Środowiska.

Dane kontaktowe

Laboratorium Technik Komputerowych i Analitycznych

Skład osobowy