Pion bezpośrednio podległy Pani Rektor

Opis zadań

Do zadań jednostek wchodzących w skład pionu bezpośrednio podległego Rektorowi należy m.in. wdrażanie zaplanowanej strategii i kierunków rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego, realizacja i koordynacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kontrola wewnętrzna uczelni, w tym także kontrola bezpieczeństwa informacji niejawnych i koordynacja planów rozwoju poszczególnych obszarów działalności uczelni.

Dane kontaktowe

Pion bezpośrednio podległy Pani Rektor

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-02 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek