Pion z-cy Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych

Opis zadań

Do zadań jednostek wchodzących w skład pionu Zastępcy Kanclerza do spraw socjalnych i ogólnych należy m.in. koordynacja spraw socjalno-bytowych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i zarządzanie systemem kadrowym i informatycznym uczelni, zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także kontrola nad procesami zakupowymi na Uniwersytecie i ich zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.

Dane kontaktowe

Pion z-cy Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-10 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek