Pracownia Badań Magnetostatycznych

Opis zadań

Działalność naukowo-badawcza

 • badania procesów chemicznych, elektrochemicznych, biochemicznych i biologicznych w stałym polu magnetycznym
 • projektowanie specjalnych materiałów stopowych i badanie wpływu pola magnetycznego na kinetykę ich powstawania, powierzchnię, skład i strukturę krystalograficzną
 • badania tworzyw i komponentów na bazie odpadów przemysłowych i komunalnych
 • uzdatnianie odpadów przemysłu chemicznego, szczególnie tzw. fosfogipsów
 • badania właściwości fizykochemicznych materiałów budowlanych na bazie odpadów
 • opracowanie nowych technologii otrzymywania biopaliw na bazie odpadów
 • ocena efektywności energetycznej instalacji przemysłowych i laboratoryjnych
 • pomiary elektrochemiczne metodą woltamperometrii cyklicznej (CVC) i innymi metodami instrumentalnymi, takimi jak spektrofotometria, konduktometria, skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) i spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS).


Działalność dydaktyczna

 • Magnetyzm, metody magnetochemii i zastosowanie pola magnetycznego (wykład, studia I stopnia inżynierskie 3,5-letnie kierunek: chemia materiałów i nanotechnologia, koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni) [USOSweb UŁ]
 • Wybrane elementy magnetochemii, magnetostatyki i magnetohydrodynamiki (wykład, Studia Doktoranckie Chemii na Wydziale Chemii UŁ, koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni) [USOSweb UŁ]
 • Gospodarka odpadami i ich recykling (wykład ogólnouczelniany, koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni) [USOSweb UŁ]
 • Monitoring i ocena środowiska (wykład, laboratorium, I rok studiów II stopnia, kierunek: analityka chemiczna, koordynator przedmiotu: dr Ewa Miękoś) [USOSweb UŁ]
 • Chemia nieorganiczna (laboratorium, II roku studiów I stopnia, koordynator przedmiotu: dr Paweł Urbaniak)


Współpraca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (dr hab. inż. Wojciech Horak, prof. uczelni)
 • Politechnika Lubelska, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych (dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. uczelni)

Dane kontaktowe

Pracownia Badań Magnetostatycznych

Skład osobowy