Pracownia Informacyjno-Badawcza "Studia Australijskie"

Opis zadań

Pracownia Informacyjno-Badawcza

„Studia Australijskie”

Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie” istnieje w strukturze Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów od 2003 r. Jej zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat związków polsko-australijskich i promowanie współpracy między tymi krajami – przy wsparciu Ambasady Australii.

Powstanie Pracowni było pokłosiem międzynarodowego projektu „Australian Multiculturalism to Poland and Beyond in the Perspective of European Integration”. W latach 2000–2002 ówczesna kierowniczka Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów, prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, współpracowała w jego ramach z trzema uniwersytetami australijskimi: Australian National University, University of Southern Queensland oraz Adelaide University. W trakcie trwania projektu zorganizowano cykl sympozjów pod patronatem Ambasady Australii w najważniejszych polskich ośrodkach uniwersyteckich. W dowód uznania wkładu w popularyzację kultury australijskiej w Polsce, Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów otrzymała w roku 2001 nieodpłatnie dar od Ambasady Australii w postaci księgozbioru ok. 1000 książek, albumów, encyklopedii itp. – zaczątek pierwszej polskiej biblioteki australijskiej.


Więcej o historii Pracowni: Australian Studies at the Lodz University: Co-operation Between the British and Commonwealth Studies Department, University of Lodz, and the Australian Embassy in Poland

Aktualnie w ramach Pracowni prowadzone są prace nad polską bibliografią poświęconą Australii. W roku 2019 nawiązano współpracę z organizacją ANZORA (Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii).

Wykłady oraz edukacja w ramach pracowni

Pracownia gościła z odczytami Ambasadorów Australii (Margaret Adamson, Patrick Lawless) oraz reprezentantów Parlamentu Australijskiego (m.in. Chris Schacht). Ponadto, zorganizowano spotkania z literatami australijskimi i twórcami kultury (Ludwika Amber, Judith Rodriguez, KROPKA Theatre z Sydney, Teatr „Vis a Vis”) oraz wybitnymi naukowcami australijskimi w dziedzinie wielokulturowości (Prof. Jerzy Zubrzycki z Australian National University i dr Krzysztof Batorowicz z The University of Southern Queensland oraz Sev Ozdowski – Minister Wielokulturowości i Imigracji Australii).

Dzięki działalności Pracowni udało się zaprosić do współpracy australijskich naukowców jako visiting professors. Byli to m.in. prof. Garvin Perram, prof. Michael Goddard, prof. Justine Lloyd, prof. Jerzy Zubrzycki, dr Gaye Pool i dr Krzysztof Batorowicz.

Konferencje i sympozja

Pracownia zorganizowała lub współorganizowała następujące konferencje międzynarodowe:

  • W 2020 r. międzynarodowa konferencja Katedry Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów, Pracowni Informacyjno-Badawczej „Studia Australijskie” WSMiP oraz ANZORY(Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii) „Australia in the Time of Crisis: Climactic, Cultural, Economic, and Political Solutions”, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2020 r. w ramach obchodów 20-lecia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Konferencja uzyskała honorowy patronat Ambasady Australii, Ambasady Nowej Zelandii oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze. Efekty tej współpracy ukazały się w tematycznym półroczniku pt. Australia: Climate, Crisis and Change w: International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal, vol. 26, no 2., 2020.

 

  • W 2005 r. międzynarodowa konferencja „Multiculturalism at the Start of 21st Century. British-Polish Experience. Australian Theory and Practice”, pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Australii Patricka Lawlessa, po której wydano publikację zbiorową pod tym samym tytułem.

 

  • W 2002 r. z inicjatywy Ambasady Australijskiej, wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Łodzi, Katedra zorganizowała konferencję „Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów: spotkania z kulturą Papuasów i Aborygenów”, której towarzyszyła wystawa przedstawiająca kulturę materialną Aborygenów. Efektem konferencji była publikacja naukowa pod tym samym tytułem.

 

  • W 1999 r. międzynarodowa konferencja „Culture at the Local and Global Levels: British and Commonwealth Contributions to World Civilisation”, której otwarcie uświetniła swoją obecnością Pani Ambasador Margaret Adamson i po której powstała publikacja zbiorowa pod tym samym tytułem

 

  • W 1998 r. międzynarodowa konferencja „British Tradition: Its Appropriation/Subversion”, w której uczestniczył Prof. Carl A. Trocki z Queensland University of Technology w Brisbane (Australia).

Dane kontaktowe

Pracownia Informacyjno-Badawcza "Studia Australijskie"

Skład osobowy

Nie znaleziono pracowników dla danej jednostki