Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych

Opis zadań

Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych jest jednostką działającą w ramach Wydziału Nauk Geograficznych. Do jej podstawowych zadań należy obsługa wydziału w zakresie wykorzystania z infrastruktury informatycznej, w tym zapewnienie dostępu do internetu dla pracowników i studentów, obsługa pracowni informatycznych oraz sprzętu komputerowego i audiowizualnego w salach dydaktycznych. Pracownicy Pracowni zajmują się administrowaniem licencjami (typu SITE) na oprogramowanie wykorzystywane na wydziale. Administrują pocztą pracowniczą w ramach usługi Office 365, publikują treści zamieszczane na stronie www WNG. Poza tym w Pracowni przygotowywane są plany zajęć dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na WNG. Pracownia współuczestniczy w zadaniach związanych z promocją WNG, w tym w zakresie prac graficznych.

Dane kontaktowe

Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych

Skład osobowy