Sekcja Czytelni Głównej

Opis zadań

Sekcja Czytelni Głównej Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego odpowiada za prace związane z:

  • udostępnianiem publikacji z zasobów magazynowych BUŁ i księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej – książek, rozpraw doktorskich, czasopism, gazet, płyt CD, mikrofisz i mikrofilmów;
  • doborem i klasyfikacją księgozbioru podręcznego;
  • udostępnianiem wydawnictw sprowadzonych do Biblioteki UŁ w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • udzielaniem informacji na temat zasobów i usług Biblioteki UŁ;
  • udostępnianiem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej (Academica).


Dane kontaktowe

Sekcja Czytelni Głównej

  • Jana Matejki 32/38 (Sekcja Czytelni Głównej) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-54 e-mail:

Skład osobowy

Nie znaleziono pracowników dla danej jednostki