Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów

Opis zadań

Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów zajmuje się ewidencjonowaniem i rejestrowaniem wpływających materiałów bibliotecznych z egzemplarza obowiązkowego i darów oraz prowadzeniem gospodarki drukami zbędnymi i dubletami.

Do istotnych zadań Sekcji należą:

  • przyjmowanie i selekcja przesyłek, wysyłanie potwierdzeń i reklamacji;
  • preselekcja wpływu z egzemplarza obowiązkowego i darów;
  • rejestracja i wstępne opracowanie publikacji w systemie bibliotecznym;
  • gospodarowanie drukami zbędnymi i dubletami pochodzącymi z selekcji Biblioteki UŁ i bibliotek zakładowych (m.in. prowadzenie bazy DUBLETY BUL, realizacja zamówień).
  • przygotowywanie publikacji do wycofania ze zbiorów we współpracy z Komisją ds. Sekcji Księgozbioru Biblioteki Głównej i Bibliotek Zakładowych UŁ.

Dane kontaktowe

Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów

  • Jana Matejki 32/38 (Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-58

Skład osobowy