Sekcja Kupna i Wymiany

Opis zadań

Do zadań Sekcji Kupna i Wymiany należy planowe pozyskiwanie druków zwartych i zbiorów specjalnych w oparciu o bieżące rozpoznanie rynku wydawniczego oraz propozycje zakupu książek zgłaszane przez środowisko akademickie.

Sekcja działa w kilku głównych obszarach, wśród których można wymienić:

  • realizację dezyderatów w zakresie zakupu książek krajowych i zagranicznych;
  • współpracę z księgarniami, antykwariatami, hurtowniami oraz firmami wyspecjalizowanymi w handlu publikacjami zagranicznymi;
  • rejestrację i wstępne opracowanie publikacji w systemie bibliotecznym;
  • prowadzenie wymiany publikacji z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi;
  • prowadzenie ewidencji wydatków i wpływów związanych z dystrybucją materiałów bibliotecznych.

Dane kontaktowe

Sekcja Kupna i Wymiany

  • Jana Matejki 32/38 (Sekcja Kupna i Wymiany) 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-56

Skład osobowy