Sekcja Obsługi Czytelniczej

Opis zadań

Sekcja Obsługi Czytelniczej Oddziału Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wypełnia zadania związane z realizacją zamówień do Wypożyczalni, Czytelń i książkomatu oraz obsługą zwrotów wydawnictw ciągłych i zwartych w ramach dyżurów według harmonogramu OMiKD.

Do pozostałych zadań Sekcji należą:

  • włączanie wpływu bieżącego wydawnictw ciągłych i zwartych;
  • porządkowanie, przesunięcia i selekcja księgozbioru pod względem merytorycznym i technicznym;
  • współpraca z innymi oddziałami Biblioteki UŁ w zakresie gromadzenia, opracowania i konserwacji zbiorów;
  • udział w skontrum i selekcji księgozbioru.

Dane kontaktowe

Sekcja Obsługi Czytelniczej

  • Jana Matejki 32/38 (Sekcja Obsługi Czytelniczej) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-40

Skład osobowy