Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych

Opis zadań

Naszym kluczowym obszarem badawczym są miejskie systemy społeczno-ekologiczne. Skupiamy się na rozmieszczeniu zielonej i błękitnej infrastruktury w mieście z punktu widzenia sprawiedliwości środowiskowej, na postrzeganiu i wartości zielonej i błękitnej infrastruktury dla mieszkańców miast oraz na zarządzaniu dobrami publicznymi w tym kontekście. Naszym głównym studium przypadku jest Łódź i jesteśmy dumni z faktu, że wyniki naszych badań regularnie przekładają się na praktykę planowania w naszym mieście. Jednak pracujemy również w innych miastach w Polsce i za granicą, ściśle współpracując z kolegami i koleżankami z tych miast.

Dane kontaktowe

Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych

  • POW 3/5 (Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych) pokój: A402 90-255 Łódź
tel: 42-635-53-53 e-mail: www: https://www.researchgate.net/lab/Social-Ecological-Systems-Analysis-Lab-Jakub-Kronenberg

Skład osobowy