Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych

Opis zadań

Naszym kluczowym obszarem badawczym są miejskie systemy społeczno-ekologiczne. Skupiamy się na rozmieszczeniu zielonej i błękitnej infrastruktury w mieście z punktu widzenia sprawiedliwości środowiskowej, na postrzeganiu i wartości zielonej i błękitnej infrastruktury dla mieszkańców miast oraz na zarządzaniu dobrami publicznymi w tym kontekście. Naszym głównym studium przypadku jest Łódź i jesteśmy dumni z faktu, że wyniki naszych badań regularnie przekładają się na praktykę planowania w naszym mieście. Jednak pracujemy również w innych miastach w Polsce i za granicą, ściśle współpracując z kolegami i koleżankami z tych miast.

Dane kontaktowe

Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych

Skład osobowy