Zakład Analizy Instrumentalnej

Opis zadań

Elektroanaliza związków biologicznie czynnych. Elektrochemiczne badania grafenu i jego pochodnych. Woltamperometryczne badanie mechanizmów i kinetyki reakcji elektrodowych. Chromatografia cienkowarstwowa związków biologicznie czynnych. Spektrofotometria UV-VIS.

Dane kontaktowe

Zakład Analizy Instrumentalnej

  • Pomorska 163/165 90-236 Łódź
tel: 42-635-58-09 www: http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/

Skład osobowy