Zakład Chemii Biofizycznej

Opis zadań

Profil badawczy

Analiza termodynamiczna kompleksów supramolekularnych z dendrymerami, cyklodekstrynami, kukurbitulami i lekami w roztworach wodnych
Kalorymetryczna, spektroskopowa i densymetryczna charakterystyka oddziaływań pomiędzy cyklodekstrynami i aktywnymi biologicznie substancjami w roztworach

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Biofizycznej

Skład osobowy