Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

Opis zadań

Profil badawczy

Termodynamika i struktura roztworów
Fizykochemiczne właściwości roztworów
Charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach
Termodynamika mizelizacji

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

Skład osobowy