Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

Opis zadań

Profil badawczy

Termodynamika i struktura roztworów
Fizykochemiczne właściwości roztworów
Charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach
Termodynamika mizelizacji

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

  • Pomorska 163/165 (Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł) 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-33 e-mail: www: http://www.chemia.uni.lodz.pl/kchf/

Skład osobowy