Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej

Opis zadań

Profil badawczy

Dyfrakcja rentgenowska na pojedynczej próbce krystalicznej
Dyfrakcja rentgenowska na materiale proszkowym
Analiza FT-IR / ATR
Modelowanie kwantowo-chemiczne na własnych i zewnętrznych systemach HPC
Synteza kryształów i kokryształów

Dane kontaktowe

Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej

Skład osobowy