Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego

Opis zadań

Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego jest jedynym Zakładem w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Kieruje nim dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ.

Do zadań pracowników Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego należy dydaktyka i praca naukowa.

Więcej informacji o działalności Zakładu: https://www.facebook.com/zeppwpia/

Dane kontaktowe

Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego

Skład osobowy