Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Opis zadań

Zakład Językoznawstwa Niemieckiego prowadzi badania w zakresie językoznawstwa stosowanego i ogólnego. Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Zakładu obejmują obszary tematyczne takie jak: lingwistyka tekstu, analiza dyskursu, przekład specjalistyczny i audiowizualny, manipulacja i perswazja w języku, pragmatyka językowa, języki specjalistyczne, regionalne warianty niemczyzny, leksykologia, leksykografia, lingwistyka kognitywna, język reklamy, rozwijanie sprawności komunikacyjnych i językowych, nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, kreatywne nauczanie języka niemieckiego, metodologia badań dydaktycznych.

Zakład jest organizatorem uznanych cyklicznych konferencji międzynarodowych, m.in. Felder der Sprache – Felder der Forschung Lodzer Germanistikbeiträge lub SPECLANG. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera.

Pracownicy Zakładu to nauczycie akademiccy z wieloletnim doświadczeniem oraz odnoszący sukcesy praktycy (m.in. certyfikowani egzaminatorzy Instytutu Goethego, lektorzy i trenerzy językowi, tłumacze, konsultanci i pracownicy sektora nowoczesnych usług biznesowych). Prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach Filologia Germańska oraz Lingwistyka dla biznesu oraz angażują się w działania we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym takie jak wspólne projekty badawcze i edukacyjne, współpraca przy tworzeniu innowacyjnych kierunków studiów i materiałów dydaktycznych, organizacja wspólnych wydarzeń specjalnych, organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów etc. (www.radabiznesuwf.uni.lodz.pl)

Przy Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego aktywnie działa koło naukowe germanistów „Mehr Licht”.

Dane kontaktowe

Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Skład osobowy