Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Opis zadań

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej zajmuje się problematyką związaną z historią literatury rosyjskiej, teorią literatury, ewolucją rosyjskiego systemu kulturowego. Szczegółowe badania pracowników Zakładu oscylują wokół zagadnień dotyczących szeroko rozumianej literatury rosyjskiej XVIII-XXI wieku (proza, poezja, dramat), kultury literackiej, semiotycznej koncepcji kultury, genologii, intertekstualności, eseistyki, felietonistyki, literatury faktu, literatury biograficznej i wspomnieniowej, rosyjskojęzycznej prasy łódzkiej.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: wstęp do nauki o literaturze, historia literatury rosyjskiej, kultura Rosji, elementy historii Rosji, publicystyka rosyjska, seminaria dyplomowe. Przedstawiają również bogatą ofertę przedmiotów kierunkowych do wyboru (blok B). Oferta modyfikowana jest w każdym roku akademickim.

Pracownicy Zakładu publikują monografie jednoautorskie dotyczące ich zainteresowań naukowych, a także artykuły i studia w punktowanych czasopismach i monografiach wieloautorskich, kierownik Zakładu jest wykonawcą Projektu NPRH "Kultura literacka Łodzi do 1939 roku (Projekt nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015).

W ramach Zakładu wydawane jest czasopismo "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica".

Zakład współpracuje naukowo z prestiżowymi ośrodkami naukowymi w Rosji (RAN Petersburg, Twer, Psków, Niżny Nowogród), a także Niemczech (Giessen), Bułgaria (Veliko Tyrnowo, Sofia), Węgry (Budapeszt).

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź

Skład osobowy