Zakład Nauki Administracji

Opis zadań

W Zakładzie prowadzona jest działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna w zakresie ustroju i funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem aspektu prakseologicznego i teorio-organizacyjnego.

Dane kontaktowe

Zakład Nauki Administracji

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-665-58-56

Skład osobowy