Zakład Prawa Administracyjnego

Opis zadań

W Zakładnie prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna obejmująca problematykę prawa administracyjnego.

Dane kontaktowe

Zakład Prawa Administracyjnego

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-11

Skład osobowy