Zakład Prawa Handlowego

Opis zadań

Zakład Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ obejmuje swoim zakresem badawczym a także dydaktycznym zasadnicze części prawa gospodarczego i handlowego.

Zadania Zakładu w działalności naukowo badawczej:

- badania nad spółkami handlowymi, zarówno osobowymi jak i kapitałowymi,

- badania nad umowami handlowymi, w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, leasingu, ubezpieczeń

gospodarczych,

ponadto:

- udział w procesie legislacyjnym w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, poprzez udział w

zespołach eksperckich, sporządzanie opinii i projektów,

- organizacja konferencji naukowych w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, w tym corocznego

Forum Prawa Spółek,

Pracownicy Zakładu w ramach zajęć dydaktycznych prowadzą wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria

z zakresu prawa handlowego i studia podyplomowe prawa spółek.

Dane kontaktowe

Zakład Prawa Handlowego

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-29 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Skład osobowy