Zakład Prawa Własności Przemysłowej

Opis zadań

zajmuje się problematyką dóbr własności przemysłowej, w tym w szczególności: dobrami chronionymi ustawą Prawo własności przemysłowej (znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi), nabyciem i ustaniem praw własności przemysłowej, ich naruszeniami oraz problematyką podmiotów uprawnionych do dóbr własności przemysłowej. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się także status prawny dóbr własności przemysłowej niestanowiących przedmiotu podmiotowych praw bezwzględnych i ich ochrona.

Dane kontaktowe

Zakład Prawa Własności Przemysłowej

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-665-57-66 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Skład osobowy