Zakład Przekładu i Dydaktyki

Opis zadań

Zakład Przekładu i Dydaktyki zajmuje się z jednej strony badaniami oraz dydaktyką z zakresu tłumaczenia, zarówno literackiego, jak i specjalistycznego, także ustnego, a z drugiej strony nauczaniem języka rosyjskiego. W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu prowadzą wykłady, konwersatoria oraz ćwiczenia z translacji i różnorodne zajęcia z zakresu PNJR, a także zajęcia specjalistyczne. Poza działalnością dydaktyczną zajmują się własnymi, indywidualnymi badaniami w wymienionych obszarach, przygotowują też materiały wykorzystywane w nauczaniu języka rosyjskiego, w tym podręczniki. Najnowsza praca (podręcznik) zespołu zajmującego się kształceniem językowym został w ostatnim okresie oddany do Wydawnictwa UŁ. Na ukończeniu znajduje się również monografia przekładoznawcza przygotowywana przez Kierownika Zakładu w ramach wydziałowego grantu wewnętrznego.

Dane kontaktowe

Zakład Przekładu i Dydaktyki

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
e-mail:

Skład osobowy