Zakład Rachunkowości Zarządczej

Opis zadań

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół dwóch kluczowych obszarów badawczych:

 1. Systemy rachunkowości organizacji – struktury, uwarunkowania, zmiany
 2. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa organizacji


Tematy badawcze realizowane przez pracowników Zakładu, to między innymi:

 • Rachunkowość zarządcza w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy,
 • Wpływ informatyzacji i automatyzacji procesów rachunkowości zarządczej na ludzi i organizację,
 • Jakość informacji w rachunkowości zarządczej,
 • System rachunkowości zarządczej w uczelniach wyższych,
 • Rola specjalistów rachunkowości zarządczej we współczesnej organizacji.

Pracownicy Zakładu biorą także udział w realizacji tematów badawczych przypisanych do innych zakładów Katedry.


Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim z zakresu: rachunku kosztów, operacyjnej rachunkowości zarządczej, strategicznej rachunkowości zarządczej, studiów przypadków z praktyki rachunkowości zarządczej, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości zarządczej, wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu, pomiaru dokonań, przygotowania publikacji naukowych (w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ) i wielu innych,
 • kierowanie specjalnością Rachunkowość Zarządcza/Controlling na studiach magisterskich (prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel), kierowanie specjalnością Rachunkowość z akredytacją The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA na studiach magisterskich (dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ),
 • koordynowanie akredytacji The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ), koordynowanie programem Chartered Institute of Management Acccountants – CIMA (dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ),
 • kierowanie Podyplomowymi Studiami Rachunkowość Zarządcza/Controlling (prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel), kierowanie Podyplomowymi Studiami Postgraduate Studies in Finance and Accounting z akredytacją ACCA (dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ).

Dane kontaktowe

Zakład Rachunkowości Zarządczej

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-24 e-mail: www: http://kr2.wz.uni.lodz.pl/

Skład osobowy