Zakład Związków Heteroorganicznych

Opis zadań

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie koncentrują się głównie wokół syntezy połączeń heterocyklicznych i heteroatomowych, w szczególności związków zawierających atomy tlenu, azotu i/lub siarki. Ważne miejsce w pracach Zakładu zajmuje opracowywanie nowych metod syntezy oraz dalszych transformacji związków fluoroorganicznych, z uwzględnieniem dogłębnych studiów nad mechanizmami tych reakcji oraz chemii związków przejściowych.

Dane kontaktowe

Zakład Związków Heteroorganicznych

  • Tamka 12 91-403 Łódź
tel: 42-635-57-66 e-mail:

Skład osobowy