14 grudnia, 2016 r.

Naukowcy zadbają o bezpieczeństwo łodzian na drogach

Naukowcy zadbają o bezpieczeństwo łodzian na drogach

Powstało Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce

Tylko w 2015 roku na terenie Łodzi wydarzyło się aż 10 175 wypadków i kolizji drogowych. To ponad 840 zdarzeń miesięcznie, a niemal 30 dziennie. Które miejsca w Łodzi są najbardziej niebezpieczne? Jakie rozwiązania mogą zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców? Będzie to badać Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, które powstało przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci będą uczyć się na aktualnych danych, a naukowcy pracować na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi i regionu.

Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce (CTBL) to nowa, wyspecjalizowana jednostka, której celem jest prowadzenie badań naukowych oraz współpraca m.in. z samorządami, służbami bezpieczeństwa i przedsiębiorstwami w zakresie technologii zapewniających bezpieczeństwo w logistyce. Naukowcy z Wydziału Zarządzania UŁ połączyli siły z Zarządem Inwestycji Miejskich, Zarządem Dróg i Transportu, łódzką Komendą Miejską Policji, Oddziałem Zarządzania Ruchem Miasta Łodzi i z Wydziałem Inżynierii i Sterowania Ruchem ZDiT w Łodzi.

- Kluczowym krokiem było dla nas uruchomienie laboratorium, w którym można zajmować się obróbką informacji pracując na bazach danych oraz w trybie on-line. Opracowane dane z działającego w Łodzi systemu obszarowego sterowania ruchem będą mogły być przesłane do pracowni komputerowych na Wydziale Zarządzania UŁ. W ten sposób będzie można prowadzić zajęcia ze studentami logistyki na rzeczywistych i aktualnych danych oraz dokonywać prognoz i symulacji zachowania się systemu logistyki miejskiej - podkreśla kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ.

Centrum będzie również prowadziło badania naukowe, projekty badawcze i wdrożeniowe, a także publikowało raporty dotyczące technologii wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa w logistyce, inwestycji infrastrukturalnych i rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska.

Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce planuje szereg działań zmierzających ku badaniu ruchu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. - Będziemy przygotowywać i analizować mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Łodzi i regionu. Wytypujemy najbardziej niebezpieczne miejsca, będziemy analizować przyczyny wypadków i kolizji oraz proponować rozwiązania i inwestycje infrastrukturalne, które mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby zdarzeń – mówi Remigiusz Kozłowski. Obecnie w przygotowaniu jest raport dotyczący najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi.

Dane dotyczące liczby wypadków i kolizji w 2015 roku pochodzą z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Więcej informacji o Centrum i laboratorium:

dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Technologii w Logistyce

e-mail: remigiuszk@poczta.fm

Poprzednia wiadomość Konferencja naukowa "Policyjne Archiwa X"
Następna wiadomość Academic Workshop na Wydziale Zarządzania UŁ