Centrum Nauki

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Centrum Nauki (CN) realizuje Strategię Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030 wspierając naukowców UŁ w uprawianiu dobrej nauki. Gromadzi wiedzę i doświadczenie wypracowane na uczelni i przekazuje je badaczom na każdym etapie kariery, pomagając im osiągać sukcesy w pozyskiwaniu i realizacji grantów wewnętrznych i zewnętrznych. Zespół CN udziela także wsparcia w zakresie organizacji konferencji naukowych, jest zaangażowany w proces ewaluacji działalności naukowej i koordynację spraw dotyczących postępowań nadania stopni i tytułów w Uniwersytecie Łódzkim.


Działania Centrum Nauki:

 • Przygotowanie aplikacji
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem umowy do realizacji projektu.
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z obsługą projektów (w tym finansową)
 • Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za osiągniecia naukowe
 • Obsługa uczelnianej Komisji ds. stopni naukowych i Komisji ds. bioetyki badań naukowych
 • Nawiązywanie współpracy
 • Obsługa konferencji UŁ i konferencji, szkoleń podmiotów zewnętrznych
 • Działania promocyjno-informacyjne
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych.


ZESPÓŁ CENTRUM NAUKI:

 • ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
 • ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW
 • ZESPÓŁ DS. EWALUACJI
 • ZESPÓŁ DS. KONFERENCJI
 • STOPNIE NAUKOWE, AWANSE, FUNDUSZ ROZWOJU NAUKOWEGO UCZELNI


Zapraszamy do odwiedzania portalu REALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. W portalu tym znajdują się prawdopodobnie wszystkie niezbędne informacje oraz akty prawne dotyczące realizacji projektów w Uniwersytecie Łódzkim.

Osobom zainteresowanym aplikowaniem polecamy portal Granty zewnętrzne, w którym znajdziecie Państwo informacje o możliwościach aplikowania/wnioskowania o finansowanie różnego rodzaju projektów. Portal podzielony jest na oferty konkursów dedykowane naukowcom na różnym etapie kariery zawodowej.

Formularz danych jednostki dostępny jest w Portalu Pracowniczym w sekcji Granty zewnętrzne - FQA.Konferencje to nieodłączny element życia uniwersyteckiego. Wymiana idei i pomysłów, służy rozwojowi nauki, inspiruje do działania i zazębia znajomości naukowe. Jeżeli w ramach swojej działalności badawczej planujecie Państwo zorganizować konferencję zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w Bazie Wiedzy Pracownika.

Zespół ds. konferencji w Centrum Nauki chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji oraz wsparcia w tym zakresie.


Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin (a nie jak dotychczas w ramach wydziałów) uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Obecny okres oceny obejmuje lata 2017-2021.

Efektem ewaluacji będzie przyznanie poszczególnym dyscyplinom kategorii naukowych: A+, A, B+, B albo C. Od przyznanych kategorii zależeć będą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów naukowych oraz kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Pożądane jest uzyskanie przez wszystkie dyscypliny kategorii A+, A, minimum B+. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Bazie Wiedzy Pracownika.


Stopnie naukowe obowiązują w systemie szkolnictwa wyższego. W Polsce aktem prawnym regulującym kwestie stopni naukowych jest USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.). Jednym z zadań Centrum Nauki jest koordynacja spraw dotyczących postępowań nadania stopni i tytułów w Uniwersytecie Łódzkim. Wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz obowiązujące akty prawne i skład poszczególnych komisji znajdą Państwo w multiportalu UŁ, w zakładce BIP --> Stopnie naukowe.


Indywidualne ścieżki kariery – doradztwo Centrum Nauki dla badaczy UŁ

Centrum Nauki wspiera badaczy UŁ w zakresie pozyskiwania grantów i ich obsługi. Ponadto, osobom, które mają pomysł na siebie, które przemyślały swoje osobiste strategie kariery naukowej, oferuje opracowanie indywidualnej ścieżki kariery – kompleksowego doradztwa, z jakich źródeł finansowania naukowiec może skorzystać, aby zrealizować swoje naukowe plany. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu w PP --> Granty zewnętrzne --> Indywidualne ścieżki kariery.


Otwarta Nauka | Open science - Uniwersytet Łódzki nie przyjął jeszcze polityki otwartości rozumianej jako dokument regulujący kwestie dotyczące otwartego udostępniania wyników badań prowadzonych przez jednostkę. Władze uczelni zainicjowały jednak szereg działań mających na celu wprowadzenie dobrych praktyk związanych z otwartością do badań i dydaktyki. Został wprowadzony Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 roku na temat wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim poprzez umożliwienie pracownikom, doktorantom i studentom UŁ deponowania prac w repozytorium instytucjonalnym zgodnie z zaleceniami MEiN (wówczas MNiSW). Więcej informacji znajduję się w Bazie Wiedzy Pracownika w Portalu Pracowniczym.


Bazy Scopus i Web of Science - przewodnik

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie widoczności i dystrybucji osiągnięć naukowych jest poprawna identyfikacja autora w międzynarodowych bazach danych – Scopus i Web of Science. Przewodnik, został przygotowany z myślą o badaczach Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawia czynności mające na celu weryfikację profili autorskich oraz właściwą autoidentyfikację dorobku naukowego, rozproszonego po bazach naukowych, repozytoriach i witrynach wydawców. Poruszone w przewodniku zagadnienia ułatwiają kontrolowanie własnego dorobku, wyjaśniają ideę wprowadzenia do obiegu naukowego unikalnych identyfikatorów oraz wskazują kryteria doboru czasopism do własnych planów rozwoju naukowego. Warto w tym miejscu wspomnieć o Wdrażaniu polityki otwartego dostępu w UŁ. Zachęcamy do zapoznania się tematyką dostępną w Bazie Wiedzy Pracownika.


BAW - podstawowe informacje i adres strony

W Bazie Aktów Własnych UŁ znajdziesz podstawowe oraz na bieżąco aktualizowane akty prawne związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie obowiązujące i archiwalne regulaminy, statuty, dekrety, jak i uchwały przechowywane są w systemie dostępnym pod linkiem [https://baw.uni.lodz.pl/].


Zapraszamy do odwiedzania starszego profilu strony Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie znajdziecie Państwo starsze informacje o otwartych konkursach oraz inne przydatne informacje dotyczące realizacji projektów w UŁ, ale już niebawem starszy profil ulegnie wygaszeniu i pozostanie tylko profil w multiportalu wraz z portalami w Bazie Wiedzy Pracownika. Wszystkie potrzebne informacje, linki do poszczególnych informacji zostały umieszczone powyżej i w przyszłości zastąpią całkowicie wygaszoną stronę CN.

Dane kontaktowe

Centrum Nauki

 • Uniwersytecka 3 (Centrum Nauki) pokój: 101-105, 109-110, 405, 409 90-136 Łódź
tel: 42-635-49-49 e-mail:

Skład osobowy