Centrum Nauki

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań


Centrum Nauki (CN) realizuje Strategię Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030 wspierając naukowców UŁ w uprawianiu dobrej nauki. Gromadzi wiedzę i doświadczenie wypracowane na uczelni i przekazuje je badaczom na każdym etapie kariery, pomagając im osiągać sukcesy w pozyskiwaniu i realizacji grantów wewnętrznych i zewnętrznych. Zespół CN udziela także wsparcia w zakresie organizacji konferencji naukowych, jest zaangażowany w proces ewaluacji działalności naukowej i koordynację spraw dotyczących postępowań nadania stopni i tytułów w Uniwersytecie Łódzkim.


Działania Centrum Nauki:

 • Przygotowanie aplikacji
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem umowy do realizacji projektu.
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z obsługą projektów (w tym finansową)
 • Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za osiągniecia naukowe
 • Obsługa uczelnianej Komisji ds. stopni naukowych i Komisji ds. bioetyki badań naukowych
 • Nawiązywanie współpracy
 • Obsługa konferencji UŁ i konferencji, szkoleń podmiotów zewnętrznych
 • Działania promocyjno-informacyjne
 • Koordynowanie spraw (wsparcie dla projektów realizowanych samodzielnie przez jednostki UŁ) związanych z przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych.


ZESPÓŁ CENTRUM NAUKI:

 • ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
 • ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW
 • ZESPÓŁ DS. EWALUACJI
 • ZESPÓŁ DS. KONFERENCJI
 • STOPNIE NAUKOWE, AWANSE, FUNDUSZ ROZWOJU NAUKOWEGO UCZELNI


Zapraszamy do odwiedzania portalu REALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. W portalu tym znajdują się prawdopodobnie wszystkie niezbędne informacje oraz akty prawne dotyczące realizacji projektów w Uniwersytecie Łódzkim.

Osobom zainteresowanym aplikowaniem polecamy portal Granty zewnętrzne, w którym znajdziecie Państwo informacje o możliwościach aplikowania/wnioskowania o finansowanie różnego rodzaju projektów. Portal podzielony jest na oferty konkursów dedykowane naukowcom na różnym etapie kariery zawodowej.


Konferencje to nieodłączny element życia uniwersyteckiego. Wymiana idei i pomysłów, służy rozwojowi nauki, inspiruje do działania i zazębia znajomości naukowe. Jeżeli w ramach swojej działalności badawczej planujecie Państwo zorganizować konferencję zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w Bazie Wiedzy Pracownika.

Zespół ds. konferencji w Centrum Nauki chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji oraz wsparcia w tym zakresie.


Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin (a nie jak dotychczas w ramach wydziałów) uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Obecny okres oceny obejmuje lata 2017-2021.

Efektem ewaluacji będzie przyznanie poszczególnym dyscyplinom kategorii naukowych: A+, A, B+, B albo C. Od przyznanych kategorii zależeć będą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów naukowych oraz kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Pożądane jest uzyskanie przez wszystkie dyscypliny kategorii A+, A, minimum B+. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Bazie Wiedzy Pracownika.


Stopnie naukowe obowiązują w systemie szkolnictwa wyższego. W Polsce aktem prawnym regulującym kwestie stopni naukowych jest USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.). Jednym z zadań Centrum Nauki jest koordynacja spraw dotyczących postępowań nadania stopni i tytułów w Uniwersytecie Łódzkim. Wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz obowiązujące akty prawne i skład poszczególnych komisji znajdą Państwo w multiportalu UŁ, w zakładce BIP --> Stopnie naukowe.


Indywidualne ścieżki kariery – doradztwo Centrum Nauki dla badaczy UŁ

Centrum Nauki wspiera badaczy UŁ w zakresie pozyskiwania grantów i ich obsługi. Ponadto, osobom, które mają pomysł na siebie, które przemyślały swoje osobiste strategie kariery naukowej, oferuje opracowanie indywidualnej ścieżki kariery – kompleksowego doradztwa, z jakich źródeł finansowania naukowiec może skorzystać, aby zrealizować swoje naukowe plany. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu w PP --> Granty zewnętrzne --> Indywidualne ścieżki kariery.


Bazy Scopus i Web of Science - przewodnik

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie widoczności i dystrybucji osiągnięć naukowych jest poprawna identyfikacja autora w międzynarodowych bazach danych – Scopus i Web of Science. Przewodnik, został przygotowany z myślą o badaczach Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawia czynności mające na celu weryfikację profili autorskich oraz właściwą autoidentyfikację dorobku naukowego, rozproszonego po bazach naukowych, repozytoriach i witrynach wydawców. Poruszone w przewodniku zagadnienia ułatwiają kontrolowanie własnego dorobku, wyjaśniają ideę wprowadzenia do obiegu naukowego unikalnych identyfikatorów oraz wskazują kryteria doboru czasopism do własnych planów rozwoju naukowego. Warto w tym miejscu wspomnieć o Wdrażaniu polityki otwartego dostępu w UŁ. Zachęcamy do zapoznania się tematyką dostępną w Bazie Wiedzy Pracownika.


BAW - podstawowe informacje i adres strony

W Bazie Aktów Własnych UŁ znajdziesz podstawowe oraz na bieżąco aktualizowane akty prawne związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie obowiązujące i archiwalne regulaminy, statuty, dekrety, jak i uchwały przechowywane są w systemie dostępnym pod linkiem [https://baw.uni.lodz.pl/].


Zapraszamy do odwiedzania starszego profilu strony Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie znajdziecie Państwo najnowsze informacje o otwartych konkursach oraz inne przydatne informacje dotyczące realizacji projektów w UŁ. Nowy profil jednostki dostępny w multiportalu jest jeszcze w opracowaniu, ale już niebawem starszy profil ulegnie wygaszeniu i pozostanie tylko profil w multiportalu wraz z portalami w Bazie Wiedzy Pracownika. Wszystkie potrzebne informacje, linki do poszczególnych informacji zostały umieszczone powyżej i w przyszłości zastąpią całkowicie wygaszoną stronę CN.

Dane kontaktowe

Centrum Nauki

 • Uniwersytecka 3 (Centrum Nauki) pokój: 101-105, 109-110, 405, 409 90-136 Łódź
tel: 42-635-49-49 e-mail:

Skład osobowy