07.02 | Stearyna na świece okopowe – pierwszy transport z UŁ

Ponad pół tony stearyny na świece okopowe, zakupionej za fundusze zebrane przez społeczność UŁ, trafiło już na ukraiński front. Zbiórkę koordynuje…

WIĘCEJ o Stearyna na świece okopowe – pierwszy transport z UŁ

19.01 | Zbiórka świec i stearyny na ukraiński front na WBiOŚ UŁ

Uniwersytet Łódzki pomaga w zbiórce stearyny na ukraiński front. Świece okopowe, które wyrabiane są z tego materiału, są często jedynym źródłem…

WIĘCEJ o Zbiórka świec i stearyny na ukraiński front na WBiOŚ UŁ

08.01 | "Kolęda dla Ukrainy" z udziałem Rektor UŁ - zbiórka z sukcesem

Rektor UŁ, władze województwa, dziennikarze i społecznicy – ta reprezentacja wspólnie wyśpiewała dla dzieci-ofiar wojny na Ukrainie najbardziej…

WIĘCEJ o "Kolęda dla Ukrainy" z udziałem Rektor UŁ - zbiórka z sukcesem

17.10 | Kijowski Uniwersytet częściowo zniszczony – apel o pomoc

W ostatnich bombardowaniach Ukrainy zniszczona została między innymi część infrastruktury Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w…

WIĘCEJ o Kijowski Uniwersytet częściowo zniszczony – apel o pomoc

29.08 | Nowe technologie dla kobiet - Ukraina: zgłoszenia do programu

Program „Nowe technologie dla kobiet - Ukraina" zakłada roczne stypendium oraz cykl warsztatów z czołowymi specjalistami Intela. Skierowany jest do…

WIĘCEJ o Nowe technologie dla kobiet - Ukraina: zgłoszenia do programu

14.07 | Zakończył się pierwszy semestr studiów dla Ukraińców uciekających przed wojną

Za nami pierwszy semestr zajęć na kierunku studia polskie z językiem angielskim, który został uruchomiony na Wydziale Filologicznym UŁ. Studia ruszyły…

WIĘCEJ o Zakończył się pierwszy semestr studiów dla Ukraińców uciekających przed wojną

31.05 | Stypendia NAWA dla doktorantów z Ukrainy

W ramach programu „Solidarni z Ukrainą" ukraińscy doktoranci mogą na Uniwersytecie Łódzkim kontynuować prace związane z przygotowaniem rozprawy…

WIĘCEJ o Stypendia NAWA dla doktorantów z Ukrainy

27.05 | Uniwersytecki Dzień Dziecka (UA)

3 czerwca na terenie AZS na Lumumbowie odbędzie się rodzinny piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy wszystkich członków społeczności UŁ…

WIĘCEJ o Uniwersytecki Dzień Dziecka (UA)

05.05 | Uchodźcy z Ukrainy rozpoczęli studia na UŁ

Uniwersytet Łódzki rozpoczął kształcenie na kierunku studia polskie z językiem angielskim. Nabór był udany: o przyjęcie na jedno z 25 dostępnych…

WIĘCEJ o Uchodźcy z Ukrainy rozpoczęli studia na UŁ

Fundusz Wsparcia UŁ dla Ukrainy

Jako Uniwersytet Łódzki robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie pozostawić nikogo z naszej społeczności akademickiej bez wsparcia. Jednak by pomóc wszystkim potrzebującym konieczne jest również Państwa zaangażowanie. Uruchomiliśmy w tym celu specjalny Fundusz Wsparcia UŁ dla Ukrainy. Bardzo prosimy o nawet symboliczne wpłaty na konto utworzone specjalnie na ten cel przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Liczy się każda złotówka. Będą Państwo regularnie otrzymywać informacje, jak wpłacone środki zostały spożytkowane.

REGULAMIN ZASAD GROMADZENIA i ROZDYSPONOWYWANIA ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPARCIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO DLA UKRAINY

Bank Pekao SA 
BIC: PKOPPLPWXXX

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 34a; 90-237 Łódź

z dopiskiem „UŁ dla Ukrainy”

🇵🇱 PLN: 89 1240 3060 1111 0010 2931 0987

🇪🇺 EUR: 69 1240 6292 1978 0011 1193 4422
IBAN: PL69124062921978001111934422

🇺🇸 USD: 32 1240 6292 1787 0011 1193 4259
IBAN: PL32124062921787001111934259

PAYPALL

POMOC PRAWNA

Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Samorząd Studentów WPIA UŁ deklaruje wszelką możliwą pomoc prawną Osobom narodowości ukraińskiej i Osobom każdej innej narodowości uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę. 

WSPARCIE W POSZUKIWANIU PRACY

Biuro Karier UŁ oferuje wsparcie dla obywateli Ukrainy oraz dla wolontariuszy opiekujących się ukraińskimi rodzinami studentów UŁ.

PRZENIESIENIE DO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Jeżeli bierzesz pod uwagę przeniesienie z ukraińskiego uniwersytetu do Uniwersytetu Łódzkiego to prosimy o kontakt na adres e-mail admission@uni.lodz.pl.

Prosimy zadbać o to, by mieć ze sobą dokumenty z uczelni ukraińskiej, takie jak karta przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta i legitymacja studencka, które uprawniają do rozpatrzenia wniosku o przeniesienie na studia w Uniwersytecie Łódzkim. Do przyjęcia na studia wymagane są oryginalne dokumenty. Jeśli dokumenty te znajdują się w uczelni ukraińskiej, należy je odebrać, jak też uzyskać zgodę tej uczelni na przeniesienie.

Lista kierunków jest dostępna na stronie w strefie kandydata

Dla obywateli Ukrainy oferujemy 40% zniżki w opłatach za kształcenie.

Przeniesienie w UŁ odbywa się w dwóch etapach. 

 W pierwszym etapie należy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) – kopie/skany następujących dokumentów:

1. świadectwo maturalne - atestat/swidoctwo z tłumaczeniem,

2. karta przebiegu studiów z uczelni macierzystej z tłumaczeniem,

3. zaświadczenie o statusie studenta z uczelni macierzystej z tłumaczeniem, 

4. zgodę uczelni macierzystej na przeniesienie z tłumaczeniem,

5. certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie B2.

Następnie Dziekan wydziału podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia i wyznacza ewentualne różnice programowe.

W drugim etapie, jeżeli kandydat zdecyduje się przenieść na warunkach wskazanych przez Dziekana, należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów do podjęcia studiów.

Pierwszy etap może odbyć się całkowicie zdalnie.

W drugim etapie należy złożyć komplet dokumentów przez rozpoczęciem zajęć, tj. do 30 września 2023.

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.

 

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Jeżeli chcesz podjąc naukę na kursie języka polskiego skontaktuj się ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Zapisy na kursy:
sjpdc@uni.lodz.pl 
tel. 42 635 47 03
p. Katarzyna Gasztych

WSPARCIE DLA ŚWIATA NAUKI

Inwazja rosyjska na Ukrainę dotknęła również przedstawicieli tamtejszego świata nauki. Społeczność akademicka w Polsce i na całym świecie nie pozostaje obojętna na ich los i jednoczy się w wysiłkach, by pomóc pracownikom ukraińskich uczelni. Powstają strony internetowe umożliwiające wymianę informacji o możliwościach poszczególnych ośrodków akademickich, zawierające kontakty do koordynatorów pomocy ukraińskim naukowcom. 

Za ich pośrednictwem zgłaszać można oferty dotyczące zatrudnienia, zakwaterowania czy pomocy stypendialnej dla badaczy-Ukraińców, którzy z powodu wojny będą musieli porzucić swoje miejsca pracy i opuścić ojczyznę.

  • Z taką inicjatywą pomocy wystąpiła m.in. Akademia Młodych Uczonych PAN. Członkowie AMU zadeklarowali, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych naukowców, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. Poszukują też naukowców i instytucji akademickich, które zechcą wesprzeć ich inicjatywę. Szczegóły tutaj. Pod adresem mail.amu.pan@gmail.com i na Messengerze zgłaszać można koordynatorów akcji na poszczególnych uczelniach, którzy będą w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące pomocy dla konkretnych osób. Platformą wymiany informacji może być też prowadzona przez AMU PAN strona na Facebooku.
  • Platformę wymiany informacji o możliwościach i charakterze niesionej pomocy uruchomiła również społeczność skupiona wokół LabsArena.com. To projekt mający ułatwiać naukowcom nawiązywanie kontaktów, wymianę sprzętu, tworzenie zespołów badawczych. Teraz, w warunkach wojennych, oferty pomocy dla naukowców z Ukrainy można zgłaszać tutaj.
  • Informacje na temat sposobów pomocy światu akademickiemu Ukrainy są też na stronie scienceforukraine.eu. Tu znaleźć można kontakty do koordynatorów pomocy w poszczególnych krajach

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTÓW NCN

Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy. W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów. Jednostki naukowe będą zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny i do podjęcia działań służących ich integracji ze środowiskiem naukowym.

Więcej infromacji na stronie NCN [kliknij]

POMOC MATERIALNA/ZBIÓRKI

Społeczność Uniwersytetu Łódzkiego organizuje zbiórki niezbędnych rzeczy dla osób w Ukrainie. Fundacja UŁ uruchomiła specjalny Fundusz Wsparcia. 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ uruchomiło już szeroko zakrojoną pomoc psychologiczną. Jest to wsparcie zarówno dla studentów, słuchaczy, pracowników i doktorantów ukraińskich. To kryzysowy moment, w którym każdy potrzebujący powinien uzyskać wsparcie, bez względu na swoją narodowość. 

POMOC MEDYCZNA

Rząd Polski przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Zgodnie z komunikatem, każdy uchodźca z Ukrainy może uzyskać pomoc lekarską w przychodniach, poradniach specjalistycznych oraz szpitalach w Polsce. Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, Ukraińcy mogą liczyć na świadczenia takie same, jakim podlegają polscy pacjenci.

BEZPŁATNE PRZEJAZDY

  • POCIĄGAMI PKP INTERCITY

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami kategorii ekonomicznych TLK i IC PKP Intercity w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Komunikat ze strony Ministerstwa Infrastruktury 

WIĘCEJ INFORMACJI

  • ŚRODKAMI ŁÓDZKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Od 03.03.2022 r. obywatele Ukrainy uciekający przed wojną w swoim kraju mogą korzystać bezpłatnie z łódzkiej komunikacji miejskiej. Zwolnienie z posiadania ważnego biletu przez uchodźców z Ukrainy ma obowiązywać do 3 czerwca. Prawo do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwać obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 23.02.2022 roku. 

Źródło: UMŁ

  • POCIĄGAMI ŁKA

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, od 26 lutego 2022 r. do odwołania, obywatele Ukrainy mogą podróżować pociągami ŁKA bez uiszczania opłaty za przejazd. Podstawą do bezpłatnego przejazdu będzie okazanie obsłudze pociągu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

WIĘCEJ INFORMACJI

KONTAKT

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Potrzebujesz konsultacji, porozmawiać? Potrzebujesz innej formy wsparcia - pisz na acw@uni.lodz.pl

WSPARCIE PRAWNE

Potrzebujesz konsultacji swojego przypadku? Pisz na pomoc.ukrainie@wpia.uni.lodz.pl lub klinika@wpia.uni.lodz.pl

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O ORGANIZOWANYCH W RAMACH UŁ INICJATYWACH, CHCESZ ZGŁOSIĆ INICJATYWĘ? MASZ INNE PYTANIA? 

Pisz: pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl; anna.rolczak@uni.lodz.pl