Stypendia NAWA dla doktorantów z Ukrainy

W ramach programu „Solidarni z Ukrainą" ukraińscy doktoranci mogą na Uniwersytecie Łódzkim kontynuować prace związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. W programie mogą wziąć udział obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i w roku akademickim 2021/2022 odbywali w Ukrainie studia doktoranckie. Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania programu, mogą być przyjmowani w dowolnym momencie do 30 września 2022.

Uniwersytet Łódzki oferuje:

  • pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  • opiekę wykwalifikowanej kadry akademickiej;
  • 4-miesięczne stypendium o wartości 6000 zł (1500 zł/miesiąc wypłacane do września 2022 r.);
  • darmową pomoc psychologiczną i prawną.

Wymagania dotyczące doktorantów:

  • posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022;
  • potwierdzenie przekroczenia granicy Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku;
  • komunikatywna znajomość języka polskiego lub angielskiego.

Kontakt: julita.szulc@uni.lodz.pl 

Więcej informacji dostępnych na stronie NAWA.

Materiał: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów