NAUKA

Godło Polski
NAUKA

W roku 2023 poświęcaliśmy się uprawianiu dobrej nauki. Ważne badania i liczne publikacje stanowią owoc wspólnego wysiłku naszego utalentowanego zespołu. To rok, w którym głęboko zakorzeniona ciekawość i pasja do odkrywania granic wiedzy przekładały się na konkretne osiągnięcia. Oto nasze wybrane dokonania naukowe:

TOP 10 UCZELNI W POLSCE (QS EUROPE UNIVERSITY RANKINGS)

budynek Rektoratu UŁ

Wysokie 8. miejsce w Polsce oraz obecność w pierwszych 48% uczelni europejskich - to wynik UniLodz w opublikowanym w 2023 roku rankingu QS Europe University Rankings 2024, pierwszej europejskiej edycji zestawienia tworzonego przez autorów World University Rankings. Wyniki w kategoriach związanych z umiędzynarodowieniem nauki i dydaktyki potwierdzają, że strategiczne działania prowadzone od lat na uczelni przynoszą założone efekty. 

Wyniki QS Europe University Rankings 2024
budynek Rektoratu UŁ

LUDZIE DOBREJ NAUKI

W 2023 roku 13 naszych pracowników otrzymało tytuł profesora, 32 osoby awansowały na stanowisko profesora UŁ, 16 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, 53 nauczycielom akademickim nadano stopień doktora. 

Zatrudniliśmy 11 nowych zagranicznych naukowców. Na UniLodz podejmujemy stałe wysiłki na rzecz umiędzynarodowienia. Dzięki temu jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą dla naukowców spoza naszego kraju. Będziemy te wysiłki kontynuować też w kolejnych latach. 

Nasi badacze zostali laureatami ważnych konkursów i wyróżnień. Gratulujemy m.in.: 

WIELU PRACOWNIKÓW UNILODZ ANGAŻUJE SIĘ W PRACE WAŻNYCH GREMIÓW, M.IN.:

 • prof. dr hab. Aleksander Welfe, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - wiceprezes, członek rzeczywisty PAN (PAN prezydium akademii wiceprezes),
 • prof. dr hab. Grażyna Habrajska, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Językoznawstwa PAN,
 • prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Językoznawstwa PAN,
 • dr hab. Iwona Laskowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN,
 • dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN,
 • dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN,
 • prof. dr hab. Aleksander Welfe, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ – członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
 • dr hab. Katarzyna Kaniowska, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - przewodnicząca Komitetu Nauk Etnologicznych PAN,
 • dr Sebastian Latocha, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - sekretarz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN,
 • prof. dr hab. Elżbieta Jung, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN,
 • dr hab. Janusz Kaczmarek, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN,
 • dr hab. Andrzej Kaniowski, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN,
 • prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Historycznych PAN,
 • prof. dr hab. Zbigniew Anusik, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Historycznych PAN,
 •  prof. dr hab. Jarosław Kita, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Historycznych PAN,
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Finansach PAN,
 • prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Finansach PAN,
 • dr hab. Teresa Wolińska, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej,
 • prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej,
 •  prof. dr hab. Maciej Kokoszko Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej,
 • dr Andrzej Kompa, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek specjalista Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej,
 • prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze,
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze,
 • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze,
 • dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, Wydział Filologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Kulturze,
 • dr hab. Tomasz Bocheński, Wydział Filologiczny UŁ - specjalista w Komitecie Nauk o Literaturze,
 • prof. dr hab. Bogusława Urbaniak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej,
 • dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej,
 • dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej,
 • dr hab. Piotr Gryglewski, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk o Sztuce,
 • dr hab. Konrad Klejsa, Wydział Filologiczny UŁ - członek specjalista Komitetu Nauk o Sztuce,
 • dr hab. Tomasz Czapla, Wydział Zarządzania UŁ - członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania,
 • prof. dr hab. Jan Jeżak, Wydział Zarządzania UŁ - członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania,
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Wydział Zarządzania UŁ - członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania,
 • prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ - członek Komitetu Nauk Pedagogicznych,
 • prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ - specjalista w Komitecie Nauk Pedagogicznych,
 • prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ - członek prezydium Komitetu Nauk Politycznych,
 • prof. dr hab. Lucyna Domańska Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ - członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych,
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Wydział Prawa i Administracji UŁ - członek Komitetu Nauk Prawnych,
 • prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Wydział Prawa i Administracji UŁ - członek Komitetu Nauk Prawnych,
 • dr hab. Kazimierz Ujazdowski, Wydział Prawa i Administracji UŁ - członek Komitetu Nauk Prawnych,
 • dr hab. Monika Wróbel, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ - członek prezydium Komitetu Psychologii,
 • prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ - członek Komitetu Psychologii,
 • prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ - członek Komitetu Socjologii,
 • prof. dr hab. Maksim Ionov, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 • prof. dr hab. Antoni Różalski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 • dr hab. Beata Sadowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 • prof. dr hab. Joanna Saluk, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - zastępca przewodniczącego Komitetu Biologii Organizmalnej,
 • komitetu dr hab. Maciej Bartos, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu Biologii Organizmalnej,
 • dr hab. Marta Kolanowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu Biologii Organizmalnej,
 • prof. dr hab. Małgorzata Posmyk, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - członek Komitetu Biologii Organizmalnej,
 • prof. dr hab. Piotr Minias, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek prezydium i sekretarz Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej,
 • prof. dr hab. Jerzy Bańbura, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej,
 • prof. dr hab. Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej,
 • prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu Biotechnologii,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – członek Komitetu Astronomii,
 • dr hab. Jacek Forysiak, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Badań Czwartorzędu,
 • prof. dr hab. Piotr Kittel, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Badań Czwartorzędu,
 • dr hab. Małgorzata Roman, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Badań Czwartorzędu,
 • prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Wydział Chemii – członek prezydium, skarbnik Komitetu Chemii Analitycznej,
 • prof. dr hab. Stanisław Goldstein, Wydział Matematyki i Informatyki – członek specjalista Komitetu Matematyki,
 • dr hab. Marek Barwiński, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Nauk Geograficznych,
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Nauk Geograficznych,
 • prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Nauk Geograficznych,
 • dr hab. Bogdan Włodarczyk, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Nauk Geograficznych,
 • prof. dr hab. Marcin Wójcik, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu Nauk Geograficznych,
 • dr hab. Krzysztof Pabis, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu Badań Polarnych,
 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek prezydium Komitetu Prognoz,
 • dr hab. Urszula Motowidlak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Prognoz,
 • dr Ewa Stawasz-Grabowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Prognoz,
 • dr hab. Piotr Szukalski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Prognoz,
 • dr hab. Dominik Drzazga, Wydział Zarządzania – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Wydział Zarządzania – honorowy przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • dr hab. Aleksandra Nowakowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • dr Agnieszka Rzeńca, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • prof. dr hab. Antoni Różalski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Rady Towarzystw Naukowych,
 • dr hab. Iwona Wagner, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego,
 • prof. dr hab. Joanna Wibig, Wydział Nauk Geograficznych – członek Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego,
 • dr Marcin Gońda, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Badań Nad Migracjami,
 • dr Kamil Łuczaj, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Badań Nad Migracjami,
 • dr hab. Marek Czyżewski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach,
 • prof. dr hab. Grażyna Habrajska Wydział Filologiczny – członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach,
 • dr Agata Zysiak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek Akademii Młodych Uczonych,
 • dr hab. Grażyna Ewa Karpińska – członek Komitetu Nauk Etnologicznych,
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska – członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych,
 • prof. dr hab. Janusz Błasiak – członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 • dr hab. Anna Lenartowicz-Zagrodna – członek Komisji Historycznojęzykowej Oddziału PAN w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przewodniczący Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. 

prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Rady NCN, Komisji Nauk o Życiu, przewodnicząca Komisji ds. Oceny Działalności NSN, członek Komisji ds. Konkursów na Koordynatorów Dyscyplin.

 • dr hab. Konrad Klejsa, Wydział Filologiczny – członek Zespołu I Nauk Humanistycznych,
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Wydział Nauk o Wychowaniu – członek Zespołu V Nauk Społecznych,
 • prof. dr hab. Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – członek Zespołu VI Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

dr hab. Mikołaj Deckert, Wydział Filologiczny – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

dr hab. Michał Przybyliński, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – członek II Zespołu Nauk Społecznych

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – prezydent The European Council for Small Business and Entrepreneurship

dr Katarzyna Nowakowska-Domagała, Wydział Nauk o Wychowaniu - Członek Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychologia uzależnień w Centrum Egzaminów Medycznych, członek Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu specjalizacji z psychoterapii uzależnień w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, członek zespołu ekspertów przy CMKP ds. opiniowania wniosków o uznanie dorobku w dziedzinie psychoterapii uzależnień w Centrum Egzaminów Medycznych oraz przewodnicząca Zespołu ekspertów ds. opiniowania wniosków jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

GRANTY ZEWNĘTRZNE

 • 52

  granty Narodowego Centrum Nauki

 • 11

  grantów Ministerstwa Edukacji i Nauki

 • 3

  granty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 • 1

  grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • 8

  grantów finansowanych przez Komisję Europejską

 

 

 

W roku 2023 nasi badacze i pracownicy pozyskali 75 grantów zewnętrznych na łączną kwotę ponad 40 mln złotych.

NCN - pozyskaliśmy aż 52 granty, w tym:

 • 25 projektów naszych naukowców otrzymało dofinansowanie w 7. edycji konkursu grantowego MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Tym samym UniLodz utrzymał 2. miejsce wśród polskich uczelni pod względem liczby dofinansowanych projektów (w 2022 roku w gronie laureatów tego konkursu znalazło się 23 naukowców z naszej uczelni),
 • 16 projektów naszych badaczy otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu grantowego OPUS Narodowego Centrum Nauki,
 • otrzymaliśmy jedno dofinansowanie z konkursu grantowego POLONEZ, cztery z konkursu PRELUDIUM i jedno z PRELUDIUM BIS oraz 4 z konkursu SONATA,
 • w ramach 2 pozyskanych grantów OPUS LAP/Weave dr Karolina Rudnicka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zrealizuje projekt „Przyszła generacja bioaktywnych strukturyzowanych laserowo biomateriałów na bazie Ti/HAp/MXene”, a dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zrealizuje projekt „Starsi konsumenci, nowe wyzwania: Perswazyjność reklam przedstawiających starszych konsumentów”,
 • W konkursie BiodivMon, ogłoszonym przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+, kierująca polskim zespołem dr hab. Karolina Bącela-Spychalska w ramach międzynarodowego konsorcjum będzie prowadzić badania nad doskonaleniem systemu monitorowania różnorodności biologicznej;

NCBiR - pozyskaliśmy jeden grant:

 • w ramach grantu INFOSTRATEG dr Marta Nalej z Wydziału Nauk Geograficznych zrealizuje projekt „Stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych”;

Granty Komisji Europejskiej - pozyskaliśmy 8 grantów, w tym: 

 • 5 grantów z HORYZONTU EUROPA dla różnych dyscyplin reprezentowanych w UniLodz,
 • 3 granty z innych programów, takich jak Social Prerogative and Specific Competencies Lines czy Internal Security Fund, w ramach których zrealizowane zostaną projekty naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dra hab. Michała Bijaka pt. „Dostosowane do potrzeb środki ochrony CBRNe dla hoteli i centrów konferencyjnych” oraz mgra Marcina Podogrockiego pt. „Podnoszenie świadomości na rzecz ochrony miejsc kultu poprzez wspieranie dialogu międzyreligijnego w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii”;

oraz inne granty z międzynarodowych agencji finansujących badania.

IDUB UNILODZ I GRANTY WEWNĘTRZNE

W ramach IDUB UniLodz w 2023 roku uruchomiliśmy następujące konkursy:  

 • Interdyscyplinarne granty badawcze ed. 2023 (złożonych zostało 80 wniosków aplikacyjnych, konkurs pod koniec roku 2023 był w trakcie rozstrzygania),
 • Wpływ nauki na społeczeństwo (złożonych zostało 28 wniosków, dofinansowanie otrzymało 15 wniosków: 3 z dziedziny nauk humanistycznych, 3 z dziedziny nauki ścisłych i przyrodniczych oraz 9 wniosków z dziedziny nauk społecznych; łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie 15 wniosków to 281 155 zł),
 • Konkurs na tłumaczenie monografii naukowej z języka polskiego na język obcy (kongresowy) przeznaczony dla dziedziny nauk humanistycznych (laureatką została dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii; książka: Kuźma Inga B., Pietrzak Edyta B., Kobieta przestrzeń konfliktów pole walk. Szkice z antropologii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021),
 • Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych ed. IV - konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych UniLodz najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Przyznając dodatkowe premie za granty zespołom najaktywniej pozyskującym finansowanie ze źródeł zewnętrznych chcemy zachęcić je do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych. Nabór trwał w momencie przygotowania podsumowania roku. 
 • Krótkoterminowe wyjazdy naukowców do uczelni partnerskich zrzeszonych w sieci UNIC ed. 2023 - celem konkursu jest wsparcie mobilności międzynarodowej naszych pracowników naukowych. W ramach wyjazdu możliwa będzie realizacja współpracy naukowej, w tym publikacyjnej i projektowej z partnerami zagranicznymi zrzeszonymi w sieci UNIC. Nabór trwał w momencie przygotowania podsumowania roku. 
 • Premie za publikacje i patenty. Nagrody za publikacje i patenty opublikowane/uzyskane są przyznawane w trybie ciągłym. Specjalnie utworzony fundusz premiuje pracowników UniLodz prowadzących działalność badawczą i osiągających w tej sferze najlepsze rezultaty, niezależnie od dyscypliny. To sposób na docenienie tych spośród członków społeczności uczelni, którzy wyróżniają się postawą i efektywnością swoich działań. 

Studenckie Granty Badawcze

Łącznie sfinansowaliśmy 84 projekty (o 23 więcej niż w roku 2022) na kwotę ponad 300 tys. zł (kwota o ponad 100 tys. zł wyższa niż w 2022 roku). Współczynnik sukcesu w edycji 2023 wyniósł 83 (w 2022 wynosił 77).

Science HUB

Science Hub to ogólnouczelniana platforma współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UniLodz w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem. 
Naszym celem jest inicjowanie i rozwój współpracy między osobami studiującymi, opiekunami naukowymi oraz instytucjami partnerskimi naszej uczelni w celu realizacji naukowych projektów i rozwiązań aplikacyjno-wdrożeniowych.  

PATENTY

W 2023 na UniLodz dokonaliśmy 49 krajowych zgłoszeń wynalazków, 1 zagranicznego zgłoszenia wynalazku oraz 1 zgłoszenia zagranicznego wzoru wspólnotowego. Ponadto, uzyskaliśmy 18 patentów krajowych. W porównaniu z rokiem 2022 wzrosła liczba zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów. Patentami na UniLodz zajmuje się Centrum Transferu Technologii.

 

PUBLIKACJE

 • liczba artykułów opublikowanych przez pracowników UniLodz wg bazy Scopus: 1 151 (dane na dzień 02.01.2024, liczba artykułów za rok 2023 może ulec zmianie ze względu na trwającą indeksację w bazie Scopus), 
 • liczba artykułów opublikowanych przez pracowników UniLodz w czasopismach CiteScore Top10% (Scopus): 278 (dane na dzień 13.12.2023),
 • liczba pracowników UniLodz w TOP 2% najbardziej wpływowych autorów na świecie na podstawie danych z bazy Scopus: 26 (dane z listy opublikowanej 4 października 2023), 
 • liczba cytowań publikacji (lata 1996-2023) afiliowanych do UniLodz w bazie Scopus: 32 487 - w roku 2023 wzrost o 618 cytowań (dane na dzień 02.01.2024, liczba cytowań publikacji za rok 2023 może zwiększy się ze względu na trwającą indeksację w bazie Scopus), 
 • liczba publikacji we współpracy międzynarodowej afiliowanych do UniLodz: 533 (dane na dzień 13.12.2023),
 • czasopisma UniLodz indeksowane w bazie Scopus w 2023: 20 (dane na dzień 13.12.2023).

Wspieramy naszych naukowców w procesie publikowania: 

 • zapewniamy dostęp do światowej literatury naukowej - bazy danych dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz zasoby subskrybowane przez UniLodz; w 2023 roku udostępniona została nowa baza - Sage Journals, pakiet Premier,
 • prowadzimy konsultacje i analizy bibliometryczne dla jednostek UniLodz i pracowników naukowych (w zakresie doboru czasopism, słów kluczowych, dorobku naukowego, cytowań, porównań uczelni); w 2023 roku przeprowadziliśmy 120 analiz,
 • prowadzimy bazę Repozytorium UŁ: liczba rekordów w bazie zawierających pliki: 41 381, liczba rekordów zdeponowanych w 2023: 3 314; umożliwienie deponowania zestawów danych badawczych: 46; bazy indeksujące repozytorium OpenAIRE, BASE, CORE, DART-Europe E-theses Portal, OpenDOAR, re3data, FAIRsharing – dwie ostatnie dodane w 2023 roku (dane na dzień 2.01.2024).

UPOWSZECHNIANIE

 • Naukowcy UniLodz w mediach: w 2023 roku informacje dotyczące UniLodz i aktywności naukowo-badawczej naszych pracowników dotarły do 1 181 821 853 czytelników, widzów, słuchaczy oraz internautów w Polsce i na całym świecie. Znalazły się one w 58 537 publikacjach, których ekwiwalent reklamowy (AVE) wyniósł 288 378 755 złotych. We wszystkich parametrach (liczba publikacji, zasięg i AVE) odnotowaliśmy znaczący wzrost względem 2022 roku. Przybyło też naukowców chętnie współpracujących z mediami i dziennikarzy często zwracających się po ekspercką pomoc do naszych naukowców.
 • Nowy projekt Nauka Inspiruje: wystartował w lutym 2023 roku, od tego czasu opublikowaliśmy 29 krótkich wywiadów z ludźmi nauki, w których pytaliśmy ich o inspiracje związane z wyborem kariery naukowej oraz z przełożeniem ich pracy na realne działania dla społeczeństwa. Ważną częścią projektu są filmy i nowy kanał na portalu YouTube - Nauka inspiruje. W 2023 udało się zrealizować cztery produkcje stworzone wyłącznie na kanał, osiągnęły one już ponad 11 tys. wyświetleń.
 • ​​​​​​Śniadania prasowe UniLodz: w 2023 roku rozwijaliśmy projekt służący budowaniu relacji między mediami a uczelnią, zainicjowany w grudniu 2022. Podczas cyklicznych spotkań naukowców, doktorantów i studentów z dziennikarzami prezentujemy ekspercką wiedzę badaczy z UniLodz oraz poruszamy tematy z życia uczelni. Idea Śniadań Prasowych zakłada regularne spotkania (zwykle raz w miesiącu) z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni podczas briefingów tematycznych. To także czas na rozmowę, spontaniczną wymianę zdań, dzielenie się pomysłami i budowanie sieci kontaktów.

CENTRA I ZESPOŁY NAUKOWO-BADAWCZE

Na UniLodz funkcjonuje łącznie 19 centrów naukowo-badawczych oraz 1 zespół badawczy (Zespół badawczy ds. Kolekcji Fotozoficznej). W 2023 roku utworzyliśmy 2 nowe centra: Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością UŁ oraz Międzywydziałowe Centrum Badań nad Przemocą w Środowisku Pracy. 

Ponadto, 40 centrów działa na naszych wydziałach, z czego w 2023 roku zostały utworzone dwa: Paradiplomacy Lab – Centrum Badań nad Paradyplomacją i Dyplomacją Miejską (WSMiP) oraz Centrum Zarządzania Operacjami i Sieciami Wartości (WZ).  

Poza strukturą organizacyjną UniLodz na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje Zespół badawczy ds. badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy. Będzie on działał do 10 grudnia 2024.

SCIENCEON – NOWY SYSTEM TYPU CRIS

Oddaliśmy do użytku nowy system, który umożliwia: 

 • ewidencję osiągnieć pracowników UniLodz; dotąd wprowadzono ponad 44 000 osiągnięć publikacyjnych, 640 projektów, 130 patentów, 40 opisów danych badawczych,  
 • integrację bazy z systemami wewnętrznymi,  
 • zwiększenie widoczności badaczy i naszej uczelni,  
 • ułatwienie nawiązywania współpracy krajowej i międzynarodowej,  
 • powiązanie profili z bazami zewnętrznymi, m.in.: ORCID i Web of Science,  
 • wsparcie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, 
 • prowadzenie analiz i generowania raportów oraz zestawień,
 • koordynację prac administratorów wydziałowych.