Inauguracje wydziałowe, sesje egzaminacyjne, przerwy międzysemestralne, dni rektorskie - sprawdź ważne terminy, które obowiązują społeczność #UniLodz.

ROK AKADEMICKI 2022/2023

1) uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 3 października 2022 r.;

2) wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się do dnia 3 października 2022 r.;

3) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 października 2022 r. i trwają do 22 stycznia 2023 r.;

 

4) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

a) 31 października 2022 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),

b) 2 listopada 2022 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),

c) od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna,

d) od 6 do 12 lutego 2023 r. – przerwa międzysemestralna;

 

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 23 stycznia do 5 lutego 2023 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,

b) od 13 do 19 lutego 2023 r. – zimowa sesja poprawkowa.

 

Dziekani mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD

1) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 20 lutego i trwają do 11 czerwca 2023 r.;

 

2) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

a) od 5 do 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna,

b) 2 maja 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),

c) 24 maja 2023 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),

d) 27 maja 2023 r. – dzień rektorski (studia niestacjonarne),

e) 28 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (studia niestacjonarne),

f) jeden piątek majowy – może zostać ogłoszony dniem rektorskim z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne),

g) 9 czerwca 2023 r. – dzień rektorski ( studia stacjonarne i niestacjonarne);

 

3) wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze letnim:

a) od 12 czerwca do 2 lipca 2023 r. – letnia sesja egzaminacyjna,

b) od 3 lipca do 30 września 2023 r. – przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.,

c) terminy zaliczeń kończących przedmiot i egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na wrzesień ustala dziekan.

 

 

Dziekan może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 18 czerwca 2023 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.