CENTRA NAUKOWE

Godło Polski
CENTRA NAUKOWE

Na Uniwersytecie Łódzkim koncentrujemy się na prowadzeniu badań pozwalających rozwiązywać problemy społeczne i gospodarcze oraz tworzyć know-how umożliwiający wdrożenie tych rozwiązań w skali regionalnej i globalnej. Naszym priorytetem jest dążenie do doskonałości naukowej poprzez stałe podnoszenie potencjału badawczego.