SZKOŁA DOKTORSKA BIOMEDCHEM

Godło Polski
SZKOŁA DOKTORSKA BIOMEDCHEM UŁ I INSTYTUTÓW PAN W ŁODZI

AKTUALNOŚCI

Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • nauki biologiczne
  • nauki medyczne
  • nauki chemiczne


Szkoła Doktorska BioMedChem z założenia jest szkołą interdyscyplinarną i ma unikalną ofertę programową. W Szkole kształcą się doktoranci w trzech dyscyplinach, przy czym wiedza zdobywana w zakresie wybranej dyscypliny  pozostaje w ścisłym związku z pozostałymi. Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską. Wspólne zajęcia seminaryjne będą stanowiły platformę do poszerzania wiedzy w tych trzech obszarach, dotychczas uważanych często (aczkolwiek niesłusznie) za odrębne. Będzie to cenne uzupełnienie zdobywanej wiedzy, prowadzące do lepszego i pełniejszego rozumienia procesów i zjawisk biegnących na styku przyrody ożywionej i jej otoczenia. Podmioty tworzące Szkołę (Uniwersytet Łódzki: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Chemii, Instytut Biologii Medycznej PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO) umożliwią korzystanie z ich wyposażenia badawczego i prowadzenie badań pod kierunkiem cieszących się światową renomą uczonych.

Studia trwają osiem semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne.

SIEDZIBA SZKOŁY

Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi

Centrum Szkół Doktorskich UŁ

ul. Matejki 21/23

90-237 Łódź

I piętro

pokój 110 - Biuro Szkoły Doktorskiej

 

T.  42 635 55 85

E.  sekretarz.biomedchem@uni.lodz.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi

Centrum Szkół Doktorskich UŁ

90-237 Łódź

ul. Matejki 21/23

I piętro, pokój 102

T. 42 635 55 89

E. katarzyna.dzitko@biol.uni.lodz.pl

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
II piętro, p. 279

T. 42 635 46 66

E. katarzyna.dzitko@biol.uni.lodz.pl

 

Dyżury:

 

Poniedziałek - 12:00 – 12:45

Dyżury do ustalenia po wcześniejszym kontakcie z Sekretarzem Szkoły.

Drodzy Doktoranci, 

od 5 lutego 2024 roku za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, Pani Dyrektor Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi, prof. UŁ, dr hab. Katarzyna Dzitko, jest dostępna do Waszej dyspozycji w następujących godzinach: 

  • 10:00 – 12:00 Poniedziałek, Środa

  • 15:00 – 17:00 Poniedziałek, Środa

 

Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy: 

  1. uruchomić aplikację Microsoft Teams,  
  2. kliknąć na kafelek z symbolem słuchawki,  
  3. w górnym lewym rogu ekranu w miejscu: wpisz nazwę użytkownika, wpisać Katarzyna Dzitko,  
  4. kliknąć w symbol słuchawki i poczekać na połączenie 
  5. porozmawiać podczas wymienionych godzin.  

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

0000-0002-3265-0409

 

Nauki biologiczne

dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ

0000-0003-4416-8289

dr hab. Łukasz Pułaski, prof. UŁ

0000-0001-8063-801X

dr hab. Katarzyna Izydorczyk, prof. ERCE PAN

0000-0003-2056-2513

prof. dr hab. Joanna Mankiewicz - Boczek

0000-0001-7358-0673

 

Nauki medyczne

prof. dr hab. Jarosław Dziadek

0000-0003-1427-884X

dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN

0000-0001-8419-7012

 

Nauki chemiczne

prof. dr hab. Arkadiusz Chworoś
0000-0001-9924-0503

dr hab. Marta Dudek, prof. CBMiM PAN
0000-0003-3412-0177

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ

0000-0001-8801-8210

 

Przedstawiciele Doktorantów

mgr Paulina Rusek - Wala

0000-0001-7698-4710

mgr Lidia Fiedorowicz

0000-0001-6066-1757

SEKRETARIAT SZKOŁY

Centrum Szkół Doktorskich UŁ

XIV Dom Studenta UŁ "Wieża Babel"

ul. Matejki 21/23, 

90-237 Łódź

I piętro, pokój 110

T. 42 635 55 85

E. sekretarz.biomedchem@uni.lodz.pl 

 

Dyżury:

poniedziałek 9:30-11:30
czwartek 9:30-11:30

w innych godzinach/dniach, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź mailowym

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16, II piętro, p. 277

90-237 Łódź

 

T. 42 635 44 62

E. aleksandra.budzynska@biol.uni.lodz.pl

 

Dyżury:

poniedziałek 10.00-12.00

czwartek 10.00-12.00

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SZKOLE DOKTORSKIEJ BIOMEDCHEM LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.