DOM SENIORA UŁ

Godło Polski
EDUKACYJNY SENIORALNY OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWNOŚCI „EDU-SOWA"

O OŚRODKU

Uniwersytecki Senioralny Ośrodek Wsparcia i Aktywności EDU-SOWA powstał w 2023 roku z myślą o wsparciu dla osób starszych, które oczekują nowoczesnego podejścia do wyzwań związanych z procesem starzenia się. Naszym celem jest holistyczne wsparcie seniorów i seniorek.

W ramach dziennego pobytu proponujemy zarówno profesjonalną profilaktykę gerontologiczną, jak również wzmocnienie zasobów intelektualnych, mentalnych, fizycznych i duchowych. 
Wszystko po to, aby seniorzy i seniorki jak najdłuższej pozostali sprawni, samodzielni i niezależni w życiu codziennym. 

Uniwersytecki Senioralny Ośrodek Wsparcia i Aktywności EDU-SOWA zapewnia wszystkim seniorom i seniorkom możliwość spersonalizowanej edukacji zdrowotnej, ruchowej, intelektualnej i interpersonalnej.  Chcemy integrować seniorów oraz włączać ich w życie społeczne lokalnej wspólnoty, w szczególności w wymiarze międzypokoleniowym. 

Istotnym celem funkcjonowania naszego Ośrodka jest zapobieganie marginalizacji, osamotnieniu i izolacji osób starszych. 

Ośrodek jest częścią struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, siedziba Ośrodka znajduje się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 66. 

Przebudowa i modernizacja obiektów UŁ przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 66 w Łodzi była współfinansowana z środków Unii Europejskiej, w wyniku realizacji projektu nr RPLD.06.03.02-10-0009/17 pn. "Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków UŁ na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego, zlokalizowanego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 66. 90-221 Łódź"

 

OFERTA DLA SENIORÓW

Co przygotowaliśmy dla seniorów i seniorek?

W ofercie Uniwersyteckiego Senioralnego Ośrodka Wsparcia i Aktywności EDU-SOWA znajdzie Państwo zajęcia zaplanowane w ramach 3 modułów o profilu gerontologicznym:

 • Edukacja zdrowotna – teoretycznie i praktycznie przybliżamy edukację zdrowotną i ruchową. 
 • Wiedza, umiejętności, nowe kompetencje – zajęcia dotyczące współczesnych wyzwań społecznych i technologicznych, w tym współpraca międzypokoleniowa i edukacja medialna. link
 • Rozwój intelektualny, mentalny i duchowy – zajęcia edukacyjne, spotkania oraz warsztaty w obszarach różnych form sztuki (plastyka, muzyka, literatura, poezja, teatr, film i inne). link

Na seniorów czekają również spotkania integracyjne, wyjazdy, wycieczki, wspólne pikniki oraz międzypokoleniowe aktywności. Do dyspozycji mamy bazę i infrastrukturę Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także obiekty sportowe i rekreacyjne.

JAK DZIAŁAMY?

Edukacyjny Senioralny Ośrodek Wsparcia i Aktywności EDU-SOWA dysponuje 30 miejscami na skorzystanie z kompleksowej (całodziennej) oferty. W miarę dostępności miejsc w grupach istnieje możliwość korzystania z wybranych zajęć. Uczestniczenie w zajęciach i korzystanie z oferty pobytu dziennego w Ośrodku wymaga wcześniejszej rejestracji i jest odpłatne. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji, rodzajów zajęć oraz zasad odpłatności znajdują się  w dokumentach poniżej.

AKTUALNA OFERTA ZAJĘĆ

Oferta zajęć w miesiącu październiku i listopadzie 2023:

 • Zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne z fizjoterapeutą; cena za godzinę zegarową - 20,00 zł, maksymalna liczba osób w grupie - 10
 • Zajęcia terapii tańcem i inne formy  taneczne; cena za godzinę zegarową - 20,00 zł, maksymalna liczba osób w grupie - 10-15
 • Zajęcia wzmacniające  funkcje poznawcze w tym pamięć; cena za godzinę zegarową - 10,00 zł, maksymalna liczba osób w grupie - 15
 • Zajęcia z zakresu  edukacji cyfrowej – korzystanie z urządzeń cyfrowych; cena za godzinę zegarową - 20,00 zł, maksymalna liczba osób w grupie - 10
 • Grupowe zajęcia tematyczne: literatura, film, teatr radiowy i tworzenie słuchowisk; cena za godzinę zegarową - 10,00 zł, maksymalna liczba osób w grupie - 10
 • BINGO towarzyskie; cena za godzinę zegarową - 10,00 zł, maksymalna liczba osób w grupie - 12
 • Wydarzenia i propozycje okazjonalne - wieczorki taneczne, spotkania i wyjazdy integracyjne, wycieczki
 • Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą, masażystą i innymi specjalistami, współpracującymi z Ośrodkiem - dodatkowo odpłatne. Odpłatność jest ustalana indywidualnie ze specjalistą, w zależności od zakresu i czasu konsultacji

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny w siedzibie EDU-SOWA przy ul. Rewolucji 66. Powyższa oferta ma charakter wyjściowy. Zastrzega się możliwość jej zmian, uaktualnień w kolejnych okresach w miarę możliwości wzbogacenia propozycji, zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami uczestników.

ZASADY REKRUTACJI

O miejsce w Uniwersyteckim Senioralnym Ośrodku Wsparcia i Aktywności EDU-SOWA mogą ubiegać się osoby powyżej 60. roku życia, które są emerytowanymi pracownikami UŁ lub członkami rodzin pracowników UŁ, jak również mieszkańcy Łodzi, o ile Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym do chwili wyczerpania 30 miejsc. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych ofertą Ośrodka, niż dostępna liczba miejsc, pierwszeństwo będą miały osoby samotne oraz o zwiększonych potrzebach wsparcia ze względu na rodzinę i bliskich, zamieszkujących poza granicami kraju lub w innym mieście.

KONTAKT

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń: 42 635 66 63, 42 635 66 64, 601 254 371
Napisz: dom.seniora@uni.lodz.pl
Odwiedź nas: ul. Rewolucji 1905 r. 66, Łódź 90-222