TOŻSAMOŚĆ WIZUALNA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęliśmy proces odświeżania wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualna misja uczelni nadała ton ogólnej koncepcji nowej identyfikacji wizualnej, w ramach której powstał logotyp, projekty graficzne oraz slogan „Uwolnij umysł”. Zmiany objęły również szeroko pojętą komunikację, przyczyniając się do stworzenia spójnego obrazu naszego uniwersytetu w polskim oraz zagranicznym środowisku edukacyjnym.

Odświeżona tożsamość UŁ akcentuje takie wartości, jak wspólnota, innowacyjność dla rozwoju, otwartość czy jedność w różnorodności. Tym samym podąża w kierunku, jaki wyznaczył pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Tadeusz Kotarbiński - „człowiek dobrej roboty”, którego niezwykły intelekt ukształtował całe pokolenia polskich naukowców i ludzi kultury. Postać pierwszego rektora stanowiła dla nas silną inspirację podczas prac nad nową identyfikacją, zwłaszcza że jego wpływ na formowanie się uczelni przejawiał się w odważnych rozwiązaniach, zagwarantowaniu wolności badań i nauki, a także w nastawieniu na przyszłość. Wszystkie te wartości znalazły swoje odzwierciedlenie w nowym obliczu naszej uczelni.

Opracowana przez nas koncepcja nie tylko dobrze obrazuje przyświecające uczelni wzorce, ale także wpisuje się w nowe trendy z obszaru projektowania identyfikacji wizualnej. Jej wyrazistość, czytelność i minimalizm kreują wizerunek nowoczesnej, przyjaznej szkoły wyższej gotowej do kreatywnego działania i skoncentrowanej na przyszłości, zarówno pracowników naukowych, jak i absolwentów. Całościowo pozwala również budować poczucie wspólnoty i wyróżnić się na tle konkurencji.

Uczelnia postanowiła zachować swoje godło na uniwersyteckim sztandarze, pieczęciach oraz oficjalnych pismach rektorskich.

Od momentu wprowadzenia jednego logotypu nie używa się logotypu UŁ wraz z logo wydziału. Należy zdecydować się na jedno z nich.

 

Uniwersytet Łódzki to żywa, złożona i podlegająca ciągłym zmianom instytucja. Dlatego ważne, by w ogromnym bogactwie form aktywności znaleźć wspólny mianownik i zachować komunikacyjną spójność. Na tej stronie znajdą Państwo narzędzia, by ten cel osiągnąć, m.in. szablony prezentacji, pism, wizytówek, stopkę mailową, grafiki do wykorzystania w mediach społecznościowych, a także przykładowe realizacje Centrum Komunikacji i PR zgodne z założeniami identyfikacji wizualnej #UniLodz.

BRANDBOOK

BRANDBOOK UŁ to kompendium prezentujące najważniejsze zasady identyfikacji wizualnej UŁ

SZABLONY I WZORY

Dla zachowania spójności materiałów graficznych tworzonych w UŁ, opracowane zostały zestawy szablonów i wzorów plików do wykorzystania, dostosowane do kolorystyk poszczególnych jednostek. W skład zamieszczonych pakietów wchodzą:

 • logotyp (logo jednostki)
 • pismo (papier UŁ)
 • prezentacja PowerPoint,
 • wizytówka
 • stopka mailowa
 • plakat
 • rollup
 • grafiki do wykorzystania w kanałach społecznościowych - w portalu facebook

ZAMÓWIENIA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego oferuje wsparcie w zakresie przygotowania materiałów graficznych na potrzeby jednostek UŁ, w przypadku wydarzeń/projektów, których Uniwersytet Łódzki (w tym jego jednostki) jest organizatorem/współorganizatorem oraz wsparcie w realizacji usług fotograficznych – zarówno fotoreportaży (wydarzenia, których jednostki Uniwersytetu Łódzkiego są organizatorem/współorganizatorem), jak i sesji wizerunkowych społeczności uniwersyteckiej.

Wszystkie projekty powstające w CP przygotowywane są zgodnie z zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - Systemem Identyfikacji Wizualnej Uczelni.


Jak złożyć zapotrzebowanie na projekt? 

 1. Uzupełnij jeden z poniższych formularzy (w zależności od formy projektu: plakat, grafika do wykorzystania w internecie, dyplom/certyfikat).
 2. Dołącz odpowiednie, wskazane w formularzu pliki.
 3. Czas, który potrzebujemy na przygotowanie projektu to ok. 10 dni roboczych.
 4. Po tym czasie na wskazany w formularzu uniwersytecki adres mailowy prześlemy proponowane projekty. 
 5. Masz uwagi/nastąpiła jakaś zmiana? Spokojnie – na adres promocja@uni.lodz.pl możesz zgłosić do trzech korekt (zmian) w projekcie.

Formularz zapotrzebowania na projekt CERTYFIKATU/DYPLOMU UCZESTNICTWA
Formularz zapotrzebowania na projekt GRAFIK DO WYKORZYSTANIA W INTERNECIE
Formularz zapotrzebowania na projekt PLAKATU

Masz problemy z uzupełnieniem formularza? Poniżej załączamy przykładowo uzupełnione zapotrzebowanie wraz z poglądowym projektem.


Jak złożyć zapotrzebowanie na usługę fotograficzną? 

Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego realizuje usługi fotograficzne podczas wydarzeń centralnych i ogólnouniwersyteckich. Z uwagi na zaangażowanie naszej jednostki w obszarze kultury w zakresie organizacji wystaw i festiwali, nie zapewniamy fotoreportaży dla wydarzeń wydziałowych.

Mając na uwadze powyższe:

 1. Uzupełnij jeden z poniższych formularzy (w zależności od zapotrzebowania – fotoreportaż lub sesja wizerunkowa). 
 2. Poczekaj na potwierdzenie zgłoszenia i kontakt ze strony CP UŁ. 
 3. W zależności od wybranej usługi: 
 • Reportaż: po wykonanej fotorelacji otrzymasz maila z informacją, że zdjęcia są dostępne w serwisie Flickr. 
 • Sesje wizerunkowe: szczegóły realizacji ustalane są każdorazowo indywidualnie drogą mailową. 

Formularz zamówienia ZDJĘĆ WIZERUNKOWYCH
Formularz zamówienia FOTOREPORTAŻU


Potrzebujesz innego projektu lub innego rodzaju usługi fotograficznej, których nie ma w formularzu? 

Pisz: promocja@uni.lodz.pl. Pamiętaj, że im więcej szczegółów nam przekażesz, tym szybciej przygotujemy projekt, a im więcej szczegółów nam przekażesz, tym sprawniej będziemy mogli Ci pomóc!

Zdjęcia z których korzystamy

Jakie zdjęcie dobrać, żeby było zgodne z SIW UŁ? Przeczytaj poradnik „Zasady Stosowania Fotografii w ID UŁ”


Jakie są podstawowe zasady Identyfikacji Wizualnej UniLodz?

Wszystkie szczegółowe wytyczne znajdują się w naszym Brandbooku oraz w poradniku „Stosowanie zasad identyfikacji – skrócona instrukcja”

Pliki do pobrania

MATERIAŁY UŁ DO POBRANIA

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Zgodnie z podstawowymi zasadami systemu identyfikacji wizualnej UŁ na materiałach nie mogą znajdować się dwa logotypy jednostek UŁ, w tym wydziałów.

W wypadku, kiedy wydarzenie/projekt organizowane jest przez więcej niż jedną jednostkę UŁ stosuje się logotyp jednostki nadrzędnej. W takim wypadku można także skorzystać ze specjalnie przygotowanego oznaczenia składającego się z logotypu uczelni i zapisu nazw jednostek organizujących. Akcenty kolorystyczne, w razie potrzeby mogą być także połączonymi motywami jednostek organizujących.

Projekty przygotowywane/weryfikowane są przez Centrum Komunikacji i PR UŁ. Prosimy o kontakt: komunikacja@uni.lodz.pl

Przykładowe rozwiązania: 

 

Przykładowa grafika łącząca motywy kolorystyczne jednostek UŁ

Przykładowa grafika łącząca motywy kolorystyczne jednostek UŁ

Przykładowa grafika łącząca motywy kolorystyczne jednostek UŁ