OTOCZENIE

Godło Polski
OTOCZENIE

W 2023 roku stawialiśmy na rozwijanie więzi i budowanie trwałych relacji. Przekraczając granice tradycyjnych definicji otoczenia, tworzyliśmy przestrzeń, w której każdy członek społeczności akademickiej jest nie tylko uczestnikiem, ale również aktywnym współtwórcą naszego uniwersyteckiego świata. Innowacyjne projekty z udziałem biznesu, interaktywne wydarzenia kulturalne i wspólne przedsięwzięcia z okazji wyjątkowej rocznicy Łodzi to rezultat zaangażowania naszych pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów, partnerów i przyjaciół. Oto przestrzenie, w których działaliśmy:

RELACJE ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM

Uczestnicy Magna Charta Universitatum

Zostaliśmy gospodarzem międzynarodowej konferencji organizowanej przez Magna Charta Observatory poświęconej wyzwaniom związanym z podtrzymywaniem wartości i służeniem społeczeństwu przez uczelnie. Konferencja odbyła się po raz pierwszy w Polsce. Na UniLodz odbyła się też uroczystość podpisania Magna Charta Universitatum przez kolejnych rektorów z całego świata. Wydarzenia z roku 2023 to kontynuacja naszego wcześniejszego zaangażowania  w pielęgnowanie wartości akademickich.

Trzy dni Magna Charta Universitatum na UniLodz
Uczestnicy Magna Charta Universitatum

Ważny rok dla Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego 

Uniwersytet Łódzki wspólnie z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym, Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną i Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną tworzą Łódzkie Partnerstwo Akademickie. Na przestrzeni minionego roku partnerstwo znaczenie zacieśniło się i od idei ewoluowało w stronę realnego sojuszu zaangażowanego w tworzenie lepszej przyszłości dla łódzkiej społeczności akademickiej i całego miasta. Wśród sukcesów uczelni zrzeszonych w ŁPA warto wymienić:

  Wszystko zaledwie w rok po podpisaniu deklaracji o współpracy w ramach ŁPA. Liczymy na kolejne wspólne sukcesy w 2024 roku.

  UniLodz liderem informatyzacji uczelni 

  Zorganizowaliśmy II edycję konferencji dla uczelnianych menedżerów ICT - Academic ICT Meetup. Systemy informatyczne tworzone na naszej uczelni w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Opolskim zostały wdrożone w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Uniwersytet Gdański podpisał list intencyjny o przystąpieniu do konsorcjum - rozpoczęło się wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w UG. Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Mokrzycki został członkiem dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI). 

  IX edycja Nagrody im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego 

  „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” napisana przez dra Jakuba Gałęziowskiego została uznana przez Kapitułę za najlepszą pracę z zakresu nauk humanistycznych w Polsce w IX edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Werdykt ogłoszono 26 listopada 2023 roku podczas gali w Filharmonii Łódzkiej. Autor otrzymał z rąk prof. Elżbiety Żądzińskiej, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, dyplom i nagrodę w wysokości 70 tys. zł na dalsze badania naukowe.

  Dotychczasowi laureaci nagrody:

  IX EDYCJA

  Jakub Gałęziowski

   

  Niedopowiedziane biografie.

  Polskie dzieci urodzone z powodu wojny

  Wydawnictwo Krytyki Politycznej

  VIII EDYCJA

  Maciej Świerkocki

   

  Łódź Ulissesa

  Wydawnictwo Officyna

  VII EDYCJA

  Zbigniew Szmyt

   

  Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej

  Wydawnictwo Naukowe UAM

   

  VI EDYCJA

  Jerzy Zajadło

   

  Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche

   

  V EDYCJA

  Grzegorz Ziółkowski

   

  Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.…

  IV EDYCJA

  Andrzej Friszke

   

  Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984

  Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z…

  III EDYCJA

  Dorota Sajewska

   

  Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

   

  II EDYCJA

  Ewa Kołodziejczyk

   

  Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza

  Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna

   

  I EDYCJA

  Jan Strelau

   

  Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania

  Wydawnictwo Naukowe Scholar

   

   

  ROZWIJALIŚMY UNILODZ ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE 

  Od lat prowadzimy działania mające na celu pozytywne oddziaływanie na otoczenie. Jesteśmy ważnym ośrodkiem naukowym, badawczym i dydaktycznym. Chcemy pokazywać, jak w praktyce realizować inicjatywy społecznie odpowiedzialne i służące zrównoważonemu rozwojowi. Cieszą nas kolejne projekty, które wciela w życie społeczność uczelni. Są one efektem naszej współpracy i zaangażowania.

  • The Impact Factor – w 2023 roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w rankingu, który mierzy wpływ społeczny uczelni.
  • Scopus – liczba publikacji w bazie afiliowanych do UniLodz przyporządkowanych do celów zrównoważonego rozwoju (SDG): 658 (dane na dzień 13.12.2023, z uwagi na możliwość przyporządkowania jednej publikacji do kilku SDG liczba unikalnych publikacji może być niższa).
  • Ideathon –  nasza nowa inicjatywa wpisuje się w obszar działań społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Założeniem Ideathonu jest wypracowywanie przez zespoły studenckie rozwiązań odpowiadających na kluczowe wyzwania społeczne zgłaszane przez otoczenie zewnętrzne. W pierwszym etapie nasi partnerzy wskazali realne problemy społeczno-środowiskowe związane z ich działalnością. Następnie podczas finału wydarzenia  interdyscyplinarne zespoły studentów i studentek z różnych uczelni z województwa łódzkiego pracowały nad rozwiązaniami wskazanych problemów, korzystając z metodyki Design Thinking. Osiem zespołów studenckich prezentowało na forum wypracowane rozwiązania, a autorzy najlepszych pomysłów otrzymali nagrody finansowe. Tegorocznymi partnerami wydarzenia były firmy Nordea, Veolia, Wella Company, ING Bank Śląski oraz Urząd Miasta Łodzi. W 2024 roku planujemy kolejną edycję Ideathonu.
  • Wykłady rektorskie – kontynuowaliśmy tradycję otwartych spotkań dla społeczności uczelnianej, akademickiej i lokalnej. W 2023 roku gościliśmy na UniLodz m.in. noblistę prof. Klausa von Klitzinga (Nagroda Nobla w 1985 roku), który wygłosił wykład o ważnej roli energii słonecznej w walce ze zmianami klimatu "Solar Energy: Can Photovoltaic Prevent Climate Catastrophe?”. 
  • Beeblioteka UniLodz – powiększyliśmy pasiekę na dachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i przekazaliśmy miód do szpitala im. M. Kopernika na oddział onkologii i radioterapii
  • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stała się miejscem spotkań popularyzatorskich dla organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej i uniwersyteckiej.
  • Psia Kość! – w 2023 roku przekazaliśmy do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ponad 1100 kg karmy (o 250 kg więcej niż rok wcześniej) oraz liczne akcesoria dla psów i kotów.
  • Za kwiaty dziękujemy  – w 2023 roku sprzedaliśmy 565 kartek charytatywnych w sklepie UŁ. Współpracowaliśmy z dwiema fundacjami, które na co dzień opiekują się dziećmi: Happy Kids i Słonie na Balkonie. Przekazaliśmy im zysk ze sprzedaży kartek w kwocie niemal 6 300 zł, o 1 500 zł więcej niż rok wcześniej.
  • Zaangażowaliśmy się m.in. w Szlachetną paczkę i WOŚP

  SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANY UNILODZ

  UNILODZ WAŻNYM PARTNEREM BIZNESU

  Podpisaliśmy nowe ważne porozumienia z partnerami zewnętrznymi:  

  • Zawarliśmy umowę o współpracy z firmą SoftArchitect i planujemy współpracę w zakresie testowania innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych w badaniach z młodymi generacjami respondentów, wspólne projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i edukacyjne oraz podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-badawczej i studentów. SoftArchitect jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań do badań społecznych i rynkowych. 
  • Nasze nowe porozumienie o współpracy z firmą OLP Sp. z o.o. (PHENO HORIZON) dotyczy współpracy partnerskiej w zakresie działalności rozwojowej, dydaktycznej i naukowo-badawczej, w tym m.in. wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-badawczej i studentów oraz organizacji staży dla studentów i doktorantów. Obszary działalności firmy OLP Sp. z o.o. (PHENO HORIZON) to doradztwo samorządom w obszarach przestrzeń/środowisko/społeczeństwo oraz współpraca z uczelniami.

  Stworzyliśmy dwa nowe kierunki studiów podyplomowych:

  • „FinTech” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, prowadzone we współpracy z praktykami rynku finansowego (w szczególności pracownikami firm z FINTECH CENTRAL POLAND),
  • Analityk AML na Wydziale Prawa i Administracji, czyli studia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, których program został przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear).

  Rozwijaliśmy:

  • Program Absolwent VIP - w 2023 roku nominacje do grona Absolwentów VIP i symboliczne ceramiczne jabłka otrzymało sześcioro nowych absolwentów i absolwentek naszej uczelni, którzy są wybitnymi wychowankami UniLodz. Zorganizowaliśmy także kolejny wykład ekspercki, podczas którego Ewelina Danowska, Dyrektor ds. Rozwoju w regionie Europa i Ameryka Łacińska w firmie Ericsson poruszyła temat „FutureTech Skills: Metaverse. Kształcenie w Erze Technologii”.
  • Projekt mentorski UŁ – w już XI edycji udział wzięło 35 mentorów (Absolwentów VIP piastujących wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce) i 45 studentów i studentek.

  KULTURA I ART&SCIENCE

  W roku 2023 samodzielnie lub we współpracy zorganizowaliśmy ponad 100 wydarzeń kulturalnych oraz z obszaru szeroko pojętej sztuki i nauki, będących owocami współpracy wielu wydziałów i jednostek naszej uczelni oraz licznych partnerów zewnętrznych, m.in. artystycznych szkół wyższych, fundacji i stowarzyszeń. W wydarzeniach wzięło udział ponad 10 tys. osób.  

  ZORGANIZOWALIŚMY M.IN.:

  • 33

   warsztaty towarzyszące wystawom, odbywające się w przestrzeniach galerii

  • 21

   spotkań, paneli dyskusyjnych, wykładów, prezentacji (wydarzenia kontekstowe do wystaw, współpraca z wydziałami i jednostkami UniLodz, współpraca z podmiotami zewnętrznymi) 

  • 12

   wystaw w trzech uniwersyteckich przestrzeniach: Wozownia 11, Wozownia 1/5 i Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

  • 10

   koncertów: 7 w ramach cyklu „Muzyka u Biedermanna”, 1 koncert jubileuszowy orkiestry z Giessen, 1 koncert noworoczny zespołów UniLodz, 1 koncert duetu pianistek

  • 9

   pokazów i projekcji, w tym: 2 pokazy performatywne w ramach projektu badawczego na temat teatru imigranckiego, 6 plenerowych projekcji filmowych, 1 prelekcja i seans filmowy w ramach warsztatów Centrum Badań Żydowskich

  Kontynuowaliśmy współpracę z partnerami z otoczenia uczelni. Byliśmy partnerem merytorycznym 7 festiwali. W ramach współpracy na terenie UniLodz jak i w przestrzeniach miejskich oraz łódzkich instytucjach kultury odbyły się: 

  • projekcje filmowe w ramach Letniego Festiwalu Filmowego TME Polówka, 
  • spotkania, warsztaty, dyskusje podczas Festiwalu Kamera Akcja 2023, 
  • wykłady, prelekcje w ramach Festiwalu detalu architektonicznego DetalFest,
  • panel dyskusyjny w ramach Ravekjavik – festiwalu muzyki elektronicznej i nowych mediów,
  • wystawy i panel dyskusyjny w ramach Fotofestiwalu,
  • spotkania, warsztaty, dyskusje podczas XXXIII Festiwalu mediów „Człowiek w zagrożeniu”, 
  • wykłady, szkolenia, spotkania, warsztaty, dyskusje podczas 33. Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej,
  • pierwszy międzyszkolny turniej debat oksfordzkich we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Łodzi i przy wsparciu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

  W 2023 roku kontynuowaliśmy projekt i działalność portalu kultura.uni.lodz.pl, dzięki któremu można korzystać z przygotowanych przez różne instytucje kultury w Łodzi rabatów. W 2023 roku na portalu opublikowano w sumie 542 oferty na wydarzenia dla studentów i pracowników UniLodz. Do listy dotychczasowych partnerów: Teatru im. St. Jaracza w Łodzi, Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, Teatru im. H. Ryla Arlekin w Łodzi, Teatru Powszechnego w Łodzi, Kino–Galerii Charlie i Klubu Wytwórnia dołączyło Muzeum Kinematografii w Łodzi.   

  Ważną gałęzią działań popularyzujących naukę na UniLodz w 2023 były inicjatywy z obszaru Art and Science, czyli łączenie badań naukowych z działalnością twórczą i artystyczną. Zorganizowaliśmy kilkanaście wystaw, a przy ich okazji liczne spotkania, debaty, warsztaty. Odbyły się audycje radiowe, nagrania wideo i podcasty. Poniżej zamieszczamy wybrane projekty / inicjatywy oddające idee i zamysł powyższych działań:  

  Spotkanie dwóch osobowości: dr Natalii Kowalskiej-Elkader, badaczki z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ i artystki Justyny Banaszczyk aka FOQL, zainspirowanej badaniami pierwszej z pań. W efekcie powstało eksperymentalne słuchowisko radiowe nawiązujące do historii tego gatunku i z nim dialogujące. Pokłosiem tego projektu jest współpraca dr Elkader z Radiem Kapitał, w którym od dwóch miesięcy tworzy i nadaje autorską audycję Niesłychane | Radio Kapitał (radiokapital.pl)  

  Projekt i instalacja z obszaru edukacji kulturowej, pedagogiki twórczości i kreatywności. Tworząc go, siły połaczyły Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, studenckie koło naukowe „ACoTo?” przy Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Kanwą do powstania instalacji sały się książki autorstwa prof. Krzysztofa J. Szmidta, prof. Elżbiety Płóciennik oraz prof. Aldony Pobojewskiej z serii „Edukacja dla mądrości” Wydawnictwa UŁ. W oparciu o naukowe zagadnienia i treści wybrane z wymienionych wyżej książek została przygotowana przestrzeń, w której w twórczy sposób przedstawiono różnorodne aspekty myślenia pytajnego. 

  Wystawa była efektem pracy dr Aleksandry Wysokińskiej z jej archiwum fotograficznym, tworzonym w okresie niezwykle dynamicznego rozwoju Łodzi. Artystka-socjolożka dokumentowała progres mający jednak nierównomierny charakter, przy okazji zadając pytania osobom bezpośrednio w nie zaangażowanym, co sądzą na ten temat. Łącząc dwie dziedziny, w których się specjalizuje – fotografię i socjologię - autorka chciała uchwycić obserwowane zmiany wraz z ich społeczną percepcją. Niebagatelne znaczenie przy tej inicjatywie miała współpraca z kuratorem, dr hab. Tomaszem Ferencem, kierownikiem Katedry Socjologii Sztuki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

  Na wystawę „Estetyka na zawsze, sztuka na co dzień. Plakaty Jana Zielińskiego” składały się oryginalne, odręczne, niedrukowane wcześniej plakaty łódzkiego rysownika Jana Zielińskiego. Wystawa stanowiła wyjątkową okazję poznania warsztatu artysty. Obszerna kwerenda do ekspozycji przeprowadzona została przez studentów okcydentalistyki i historii sztuki z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ pod opieką kuratorską i merytoryczną estetyczki prof. Wioletty Kazimierskiej-Jerzyk z Instytutu Filozofii UŁ, która specjalizuje się w tematyce plakatu artystycznego.  

  We współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Fotofestiwalem przygotowaliśmy ekspozycję RIVERSCAPE (lodz.pl) - 19 NIEWIDZIALNYCH RZEK. Projekt i wystawa zdjęć prof. Marka Domańskiego (ASP w Łodzi) we współpracy z dr hab. Tomaszem Ferencem wpisują się w nurt „niebieskiej humanistyki” zwracający uwagę na potrzebę materialno-dyskursywnego doświadczenia wody na przykładzie łódzkich rzek.

  WYJĄTKOWY ROK DLA ŁODZI: 600-LECIE NASZEGO MIASTA

  "Łódź poprzez wieki. Historia miasta” na 600-lecie Łodzi

  Pięciotomowa monografia „Łódź poprzez wieki. Historia miasta” to projekt prowadzony przez naukowców UniLodz i realizowany przez stuosobowe grono specjalistów z różnych dyscyplin (historia, historia sztuki, archeologia, etnologia, literaturoznawstwo czy językoznawstwo). Jest ona najważniejszym wydawnictwem towarzyszącym 600. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich. Pierwsze dwa tomy ukazały się w roku 2023, premiera kolejnych dwóch planowana jest na rok 2024. Tom piąty, zawierający tzw. historię mówioną, będzie suplementem cyklu, a data jego wydania nie jest jeszcze znana. 

  Pracownicy UniLodz docenieni za działania na rzecz rozwoju Łodzi 

  Przez cały rok 2023 odbywały się gale wręczenia medali przyznawanych z okazji 600-lecia miasta. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszali łodzianie, a jubileuszowe medale przyznała specjalnie powołana kapituła. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało łącznie 600 zasłużonych dla miasta łodzianek i łodzian, w tym 34 osoby związane z naszą uczelnią. 

  UNILODZ DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

  UNILODZ DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

  Zdolny uczeń – świetny student 

  W roku 2023 znacząco zwiększyła się liczba kandydatów, uczestników i  absolwentów naszego programu „Zdolny uczeń – świetny student”, skierowanego do najzdolniejszych uczniów szkół średnich z Łodzi i całego województwa łódzkiego. Dzięki niemu w roku akademickim 2023/2024 pozyskaliśmy 29 nowych studentów. Zakończyła się VI edycja projektu, w której udział wzięło 152 uczniów. Podczas uroczystego seminarium podsumowującego efekty kilkumiesięcznych prac zaprezentowała rekordowo liczna grupa 81 absolwentów programu, którzy rozwijali się pod opieką mentorów ze wszystkich wydziałów UniLodz, w tym po raz pierwszy także z Filii w Tomaszowie Mazowieckim. Do bieżącej, 7. edycji programu zgłosiło się 281 uczniów, realizuje go obecnie 263 uczniów z 40 szkół (25 z Łodzi i 15 spoza Łodzi).

  uczestnicy VI edycji programu Zdolny uczeń - świetny student

  Inicjatywy skierowane do szkół średnich rozwijane w 2023 roku to także m.in.: 

  • BOOKCROSSING #UNILODZ DLA SZKÓŁ – regały do wymiany książek pojawiły się w kolejnych szkołach.
  • ZASMAKUJ STUDIOWANIA W ŁODZI – zwiększyła się liczba spotkań z uczniami, zainicjowane zostały także spotkania z dyrektorami i kadrą dydaktyczną szkół.
  • LABORATORIUM INNOWACJI – odbyła się druga edycja konkursu dla uczniów szkół średnich z województwa łódzkiego, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego myślenia i szukania nowatorskich rozwiązań problemów, które dostrzegają wokół siebie.  
  • UNIWERSYTET ZAWSZE OTWARTY – kontynuowaliśmy jeden z kluczowych programów współpracy UniLodz ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowany, aby pokazać uczniom, jak wygląda studiowanie w praktyce. Odbyło się aż 121 spotkań (w 2022 roku 77).

  W roku 2023 własne projekty i inicjatywy rozwijały także wydziały UniLodz (np. Środy z Polonistyką, Instytut Kreatywnej Biologii).