SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

Godło Polski
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

 • nauki socjologiczne
 • ekonomia i finanse
 • nauki prawne
 • pedagogika
 • psychologia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o polityce i administracji

Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom studiów opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).

Kształcenie prowadzone jest w języku polskim oraz angielskim i obejmuje grupę przedmiotów obowiązkowych, bloki przedmiotów do wyboru oraz seminaria. Zastosowane podejście pozwala na zaproponowanie doktorantom elastycznego i interdyscyplinarnego programu kształcenia realizowanego w środowisku międzynarodowym (wykładowcy i doktoranci obcokrajowcy, możliwość wyjazdów zagranicznych). Cały okres studiów to intensywna praca z promotorem w relacji uczeń-mistrz. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Studia trwają osiem semestrów i są nieodpłatne. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Studia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych odbywają się w trybie kształcenia stacjonarnego. W celu umożliwienia Doktorantom udziału w zajęciach dydaktycznych, pracy nad przygotowaniem rozprawy oraz podejmowania innych aktywności naukowych i organizacyjnych, większość obowiązkowych zajęć dydaktycznych (nie wszystkie) prowadzona jest w piątki. Należy jednak pamiętać, że kształcenie w Szkole Doktorskiej nie ogranicza się jedynie do realizacji programu zajęć. Rekomendujemy Kandydatom, aby podejmując decyzję o rozpoczęciu kształcenia, dokonali oceny możliwości połączenia obowiązków doktoranta z aktywnością zawodową. Oczekujemy od Doktorantów inicjatywy i zaangażowania na wielu polach aktywności naukowej.

Dr Przemysław Kubiak (WPiA) został powołany na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta UŁ. Badacz jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Rzymskiego. Od wielu lat pasjonuje się rzymskim prawem karnym, zgłębiając antyczną myśl prawną wyrażoną w pismach filozofów i retorów. Obecnie pisze habilitację na temat kwalifikacji prawnej czynów dokonanych w stanie wzburzenia oraz nietrzeźwości.

Dr Przemysła Kubiak od lat prowadzi warsztaty psychologiczne dla studentów, pracowników UŁ oraz prawników w Polsce i na świecie. Corocznie też organizuje zajęcia dla doktorantów poświęcone psychologii nauczania, w szczególności w zakresie interaktywnych oraz nowoczesnych metod nauczania. W ramach Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji przybliża studentom mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem: pkubiak@wpia.uni.lodz.pl.

 

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Matejki 22/26, pok. 315
90-237 Łódź

WYDZIAŁY KONSTYTUUJĄCE

Dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki socjologiczne

www http://www.eksoc.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

www: http://www.geo.uni.lodz.pl

Dyscypliny:

 • pedagogika
 • psychologia

www: http://www.wnow.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • nauki o polityce i administracji

www: http://www.wsmip.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • nauki prawne

www: http://www.wpia.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • nauki o zarządzaniu i jakości

www: http://www.wz.uni.lodz.pl

DYREKTOR

Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Pok. 329

T. 42 635 52 37

E. dyrektorsdns@uni.lodz.pl

Dyżur: po wcześniejszym umówieniu spotkania

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

 

Nauki prawne

prof. dr hab. Sylwia Wojtczak

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

 

Nauki socjologiczne

dr hab. Alicja Łaska-Formejster, prof. UŁ

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

 

Ekonomia i finanse

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

 

Nauki o polityce i administracji

prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ

 

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ

prof. dr hab. Marcin Wójcik

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

prof. dr hab. Jan Jeżak

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Pedagogika

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ

 

Psychologia

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ

 

Przedstawiciel doktorantów

mgr Sebastian Czechowicz

mgr Marcin Jaworski

mgr Monika Wilanowska

SEKRETARZ

mgr Aneta Szewczyk

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pok. 315

T. 42 635 62 42, 601 083 029

E. office.sdns@uni.lodz.pl

Dyżury: wtorki i  piątki w godz. 9:00 - 15:00

 

CHESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNS LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.