WSPÓŁPRACA NA UŁ

Godło Polski
WSPÓŁPRACA NA UŁ

W POŁĄCZENIU Z OTOCZENIEM

Uczelnia to coś więcej niż kształcenie i badania – to miejsce, w którym buduje się proaktywne postawy, uczy współpracy i uwrażliwia na potrzeby innych.  

Nasz uniwersytet to część łódzkiej społeczności. Czujemy się łodzianami i tak jak inni łodzianie - kochamy to miasto! Każdego dnia angażujemy się w jego życie, oferując swoją wiedzę i infrastrukturę dla prezentacji istotnych zagadnień. Aktywnie wspieramy miejskie projekty, współpracujemy z samorządem, fundacjami, festiwalami i mieszkańcami.  

Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe działania i koncepcje, które przyczynią się do dalszego rozwoju Łodzi i regionu. Aktywnie angażujemy się także w największe wydarzenia społeczno-gospodarcze o globalnym zasięgu - jesteśmy obecni wszędzie tam gdzie dzieje się coś ważnego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz podjąć współpracę! 

Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność rozkwita pod strażą rozumu

prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego

RAZEM DLA NAUKI

Otwartość i współpraca to furtka prowadząca do innowacji i wielkich odkryć. Mocno w to wierzymy, dlatego też jesteśmy aktywnym partnerem międzynarodowych sieci, które kumulują wiedzę, ekspertyzę oraz doświadczenia naukowców z różnych zakątków świata. Przekłada się to na powstawanie unikatowych i nowatorskich rozwiązań, które być może nigdy by nie zaistniały bez ścisłej, ponadnarodowej kooperacji w dziedzinie badań i nauki.  

Nasi naukowcy udzielają się w krajowych oraz światowych stowarzyszeniach, dzieląc spostrzeżeniami i inspirując się nawzajem, realizując granty, a także udzielając merytorycznego wsparcia. Jeśli poszukujesz partnera do współpracy nad swoimi zainteresowaniami naukowymi, napisz do nas.

RAMIĘ W RAMIĘ Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Naukowiec zamknięty w swoim laboratorium/swojej pracowni. Przedsiębiorca pracujący w czterech ścianach firmy. To stereotyp, który konsekwentnie staramy się łamać łącząc oba światy na wielu płaszczyznach. 

Jako uczelnia z ogromnym zaangażowaniem współpracujemy zarówno z lokalnymi, łódzkimi firmami, jak i korporacjami o globalnym zasięgu. Dysponując ogromnym potencjałem - jakim jest wiedza setek naukowców i badaczy – oferujemy wsparcie merytoryczne w wielu dziedzinach biznesu. Nasi specjaliści na co dzień pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami, opracowują patenty i tworzą profesjonalne, szczegółowe ekspertyzy.

PROMOCJA CZYTELNICTWA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do współpracy partnerów spoza uczelni, integrując różne środowiska i instytucje w ramach inicjowanych projektów wydawniczych. Osoby z nami kooperujące są członkami rad serii wydawniczych i gremiów doradczych, a także inicjatorami działań.

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

W czasach fake newsów i nierzetelnych źródeł rozpowszechnianie treści pochodzących od cenionych autorytetów, w tym wypadku naukowców, to obowiązek każdej instytucji badawczej. Dlatego też nasza uczelnia niestrudzenie i od lat buduje bazę ekspertów gotowych dzielić się wiedzą z obszaru swoich zainteresowań badawczych. Poznaj naszych ekspertów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY

International Hub jest odpowiedzialny, m. in. za:

  • udzielanie pomocy zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym na Uniwersytet Łódzki
  • wspieranie działań związanych z procesem umiędzynarodowienia uczelni
  • wdrażanie inicjatyw współpracy z międzynarodowymi uczelniami
  • tłumaczenie dokumentów dla administracji centralnej na język angielski

Uniwersytecka 3, pokój 309
90-137 Łódź, Poland

E: ihub@uni.lodz.pl
P: +48 42 635 41 63
W: International Hub

Narutowicza 68, pok. 211 i 212
90-131 Łódź, Polska

T: 42 635 41 76  |   42 635 41 67
E: wspolpraca@uni.lodz.pl

www: Centrum Współpracy z Otoczeniem

ul. Lindleya  5a
90-131 Łódź

pok.: 41;42;43
 
T: 606 934 834
T: +48 42 635 49 87
T: +48 42 635 49 86
T: +48 42 635 49 88

E: ctt@uni.lodz.pl

www: Centrum Transferu Technologii

 

ul. Jana Matejki 34A
90-237 Łódź

Biuro Wydawnictwa
Agnieszka Janicka  (pok. 4)
specjalista ds. administracyjnych
T: 42 235 01 65; 42 635 55 80
E: agnieszka.janicka@uni.lodz.pl

Witold Szczęsny (pok. 5)
sekretarz wydawnictwa
koordynator ds. współpracy z wydawnictwami zewnętrznymi
T: 42 635 55 81
E: witold.szczesny1@uni.lodz.pl

 

Skontaktuj się z naszym zespołem – koordynatorem Biura Prasowego Marcinem Kowalczykiem i Iwoną Ptaszek-Zielińską oraz Natalią Naworską, która zajmuje się koordynacją obszaru wszystkich mediów społecznościowych uczelni.